Choose languageLanguage
Blog

Na šta treba da obratimo pažnju prilikom izbora etiketa za elektroindustriju?

Označavanje elektronike
Datum
10/06/2021

Obeležavanje proizvoda i poluproizvoda u okviru elektroindustrije može biti veoma širok pojam, jer se odvija na različitim nivoima. Proizvođačima elektronske opreme teže obeležavanju proizvoda u svim fazama proizvodnje, jer samo dosledno obeleženi proizvodi i komponente omogućavaju uspešnu automatsku identifikaciju i posledično pojednostavljen proces izrade i mogućnost praćenja svih komponenti kroz celokupni životni vek proizvoda.


Kad biramo odgovarajuće etikete za obeležavanje elektronike, potrebno je tačno definisati karakteristike okruženja, u kome će se nalaziti proizvod i odabrati odgovarajuću etiketu (nalepnicu) za obeležavanje. Obično bitnu ulogu u izboru materijala nalepnice igra cena, a istovremeno moraju svi proizvođači da vode računa da odabrana nalepnica bude u skladu sa svim zahtevanim standardima industrije i/ili naručioca.

UL-969 standard obeležavanja

Ukoliko proizvođači elektronskih uređaja svoje proizvode žele da izvode u SAD ili Kanadu, moraju proći UL test sigurnosti i obezbediti sve standarde u oblasti bezbednosti i zaštite korisnika. UL uredba reguliše celokupno područje proizvodnje elektronskih uređaja, a konkretno UL 969 propisuje standarde na području obeležavanja elektronskih uređaja (UL-969 Marking and Labelling systems). Kod svih nalepnica mora biti testirana snaga lepka, mehanička otpornost i postojanost štampe (u kombinaciji sa odgovarajućim ribonima). Dužnost proizvođača uređaja ili komponente je da obezbedi korišćenje nalepnice i ribona, koji odgovaraju UL standardu. Samo uz korišćenje dozvoljenih materijala proizvođač može na nalepnici da koristi znak c(UL) prilikom obeležavanja elektronskih uređaja.

U nastavku vam predstavljamo nekoliko tipičnih područja obeležavanja u okviru elektronske industrije.

Obeležavanje štampanih ploča (PCB)

Ploča za štampane ploče napravljena je laminiranjem neprovodljivog materijala (obično je to fiberglas) i bakra. Elektronske komponente se zatim bušenjem i lemljenjem pričvršćuju na ploču. Postoje različiti načini lemljenja, a zajednički svima je da se tokom procesa ploča i posledično nalepnica zagrevaju na izuzetno visoku temperaturu (i do 280°C). Ukoliko želimo da nalepnice apliciramo na ploču u početnoj fazi izrade štampane ploče, moramo da koristimo materijal koji će biti postojan na tako visoke temperature.

undefined

Posle završenog lemljenja ploču treba temeljito očistiti, kako bi se uklonili ostaci paste za lemljenje. Za čišćenje se koriste različite kombinacije veoma agresivnih sredstava za čišćenje. Treba obezbediti da nalepnice i ribon budu otporni i na sve hemikalije, koje sadrži sredstvo za čišćenje, jer u suprotnom štampa može postati nečitka. Prilikom obeležavanja štampanih ploča obično se koriste materijali, koji ne sadrže halogene.

ESD etikete

Kad dve podloge odvojimo jednu od druge, nastaje elektrostatičko naelektrisanje. Jedna podloga postaje negativno naelektrisana, a druga pozitivno naelektrisana. Ukoliko odvojimo gornji sloj nalepnice od njene podloge (lajnera), to će dovesti do nastanka statičkog elektriciteta na nalepnici. Ukoliko takvu etiketu nalepimo na štampanu ploču, postoji velika verovatnoća da će napon, koji se prenese sa etikete na štampanu ploču, oštetiti elektroniku. Kako bi se izbegla šteta prilikom obeležavanja štampanih ploča, neophodno je korišćenje statički disipativnog materijala, koji ne stvara elektrostatički elektricitet.

U Špici imamo različita rešenja za obeležavanje štampanih ploča, a odgovarajući materijal vam možemo ponuditi s obzirom na vaše potrebe. Između različitih vrsta poliamidnih i poliestarskih (poliestarske se koriste, kad se nalepnice apliciraju posle završenog procesa lemljenja) nalepnica možemo odabrati najadekvatniju na osnovu ulaznih podataka (najviša temperatura, hemikalije itd.) i eventualnih dodatnih posebnih zahteva. Često se prilikom obeležavanja štampanih ploča koriste i sigurnosne etikete, koje sprečavaju da se nalepnica sa serijskim brojem premesti na drugu ploču. Nalepnice možemo izraditi u bilo kojoj dimenziji.

Kako pravilno odabrati etiketu, koja odgovara vašim materijalima?


Nalepnice za obeležavanje kablova

Veoma čest segment prilikom obeležavanja elektronskih uređaja je i obeležavanje kablova. Efikasno i pouzdano obeležavanje kablova unutar elektronskih uređaja, radnih stanica i kancelarija je od suštinskog značaja prilikom instalacije, popravke i otklanjanja eventualnih problema. Kvalitetno obeleženi kablovi doprinose odgovarajućoj identifikaciji i obezbeđuju visok standard kvaliteta krajnjeg proizvoda.

Prilikom obeležavanja kablova nalepnicama potreban je izbor fleksibilnog materijala u kombinaciji sa snažnim lepkom, jer će se neodgovarajuće odabrane nalepnice posle određenog vremena "otvoriti" (tzv. "butterfly effect"). Problem je, što je prilikom same aplikacije nemoguće utvrditi da li je izabrani materijal odgovarajući, jer se u prvoj fazi sve nalepnice lepo hvataju za kabel. Posle određenog vremena će se neodgovarajuće (previše krute) nalepnice otvoriti same od sebe.

undefined

Za obeležavanje kablova na raspolaganju su različiti materijali etiketa, koje su u skladu sa UL standardima, a optimalan materijal biramo s obzirom na okruženje, u kome će se nalepnica nalaziti. Kod kablova, koji se nalaze unutar elektronskih uređaja, koji će se nalaziti na otvorenom, bitno je da upotrebimo materijal, koji će biti dugoročno otporan i na vodu, vlagu, hladnoću i UV zrake. Kablovi u automobilskoj industriji moraju biti obeleženi nalepnicama od materijala, koji usporava gorenje (negorive nalepnice).

Negorive nalepnice

Specifično rešenje predstavljaju i negorive nalepnice, koje se sve češće koriste u elektroindustriji. Napravljene su od posebnog materijala, koji se u slučaju požara ne pali i sprečava dalje širenje vatre po proizvodu. Stepen zapaljivosti materijala definisan je pomoću UL94 VTM testa.

undefined

Negorive etikete se najčešće koriste prilikom obeležavanja baterija (sprečavanje samopaljenja u slučaju pregrevanja), štampanih ploča (PCB), kablova ili žica u automobilskoj industriji ili prilikom obeležavanja kućnih uređaja. Negorive etikete, kao ni riboni, pomoću kojih štampano, ne smeju da sadrže halogene. Halogene primese se inače često dodaju elektronskim komponentama, upravo sa namerom razvoja bolje temperaturne otpornosti i zapaljivosti, ali su problematične zbog štetnih uticaja na životnu sredinu.

Etikete za obeležavanje kućišta elektronskih uređaja

Veoma široku oblast predstavlja obeležavanje kućišta elektronskih uređaja (kućni uređaji, adapteri itd.). Proizvodi se obično obeležavaju serijskim brojem, bar kodom i raznim sigurnosnim upozorenjima. Kod nalepnica te vrste je bitno da nalepnica (materijal mora biti UL odobren) opstane na uređaju, a da štampa ostane čitka tokom celokupnog životnog veka proizvoda. Kako bi ispunili taj uslov, od suštinskog značaja je izbor odgovarajućeg robusnog materijala nalepnica i dovoljno postojanog ribona. Za obeležavanje plastike sa niskom površinskom energijom i hrapavih podloga, gde je prianjanje veoma otežano, koriste se nalepnice sa posebnim lepkovima.

Garantne nalepnice

U elektroindustriji se često koriste i tzv. garantne etikete ili nalepnice. Pomoću njih se može zapečatiti uređaj, a prilikom svakog pokušaja neautorizovanog zahvata se nalepnica raspada ili trajno menja svoj izgled i tako na zloupotrebu upozorava proizvođača ili ovlašćenog servisera. Postoje različiti tipovi garantnih nalepnica, koje možemo prilagoditi tipu uređaja odnosno željama korisnika.

undefined

Kako pravilno odabrati etiketu?

Pravilno odabrane etikete su osnov efikasnog lanca snabdevanja. Omogućavaju sledljivost proizvoda, automatizovane proizvodne procese i uštedu novca. U ponudi imamo preko 40 različitih materijala etiketa, kojima možemo da obeležimo sve vrste proizvoda.

Treba vam više informacija o etiketama ili želite da isprobate uzorke?
>