Choose languageLanguage

Kako Vam možemo pomoći?

Problemi u radu sistema ili pad sistema, događaji su nepredvidive i neželjene prirode. Iako do takvih neželjenih situacija ne dolazi često, ipak je potrebno pripremiti se za takav scenario i, ukoliko je moguće, sprečiti neželjene posledice. Osigurajte prednost pri odzivu jer je brza reakcija ključna za uspešno upravljanje bilo kojim incidentom. 

Špica podrška

Pomoć na svakom koraku

Naši stručnjaci na raspolaganju su vam svakim radnim danom od 8:00h do 16:00h. 
Moguće je sklopiti Ugovor o održavanju sistema koji Vam, između ostalog, daje pravo na prioritetnu podršku.
Udaljena pomoć korisnicima
U cilju što brže reakcije, pružanja pomoći našim korisnicima i otklanjanju problema, naši stručnjaci će se povezati na računar korisnika.
Preuzmite softver za udaljenu podršku
Usluge servisa
Slobodno nam se obratite za više informacija vezano za usluge servisa na podrska.rs@spica.com
Zahtev za podršku

Postojeći korisnici Time&Space sistema mogu jednostavno zatražiti zahtev za podršku putem našeg Korisničkog portala. Na portalu možete pratiti stanje zahteva za podrškom i imati uvid u istoriju zahteva. 

Pošaljite zahtev