• Popis osnovnih sredstava

Popis i praćenje osnovnih sredstava

 • Frontman Assets softver za upravljanje i popis osnovnih sredstava

  Frontman Assets

  Na osnovu više od 20 godina iskustva i refrentne liste koja broji više od 500 kompanija u regiji koje koriste naše rešenje za automatizovani popis osnovnih sredstava, Špica je razvila novo rešenje Frontman Assets koje, pored popisa osnovnih sredstava, omogućava svakodnevno praćenje i upravljanje osnovnim sredstvima, od nabavke i evidentiranja, pa sve do otpisa, odnosno rashodovanja. Pri tom, beleže se sve promene koje se odnose na osnovno sredstvo - lokacija, korisnik, računopolagač, radni nalozi za servisiranje, kao i cena servisa.

  Opširnije
 • Oprema za popis osnovnih sredstava putem bar-kod ili RFID tehnologije

  Oprema

  Oprema koja se koristi za popis osnovnih sredstava mora da omogući brzo popisivanje i ne sme da ometa proces rada na lokacijama gde se obavlja popis. Posebnu pažnju je potrebno usmeriti na pouzdanost opreme i jednostavnost upotrebe. Uz softversko rešenje za efikasno obavljanje popisa, Špica vam nudi i mobilne računare, bar-kod skenere i štampače bar-kodova.

  Oprema
 • Nudimo vam svoje usluge prilikom implementacije sistema za popis osnovnih sredstava

  Usluge

  Frontman Assets omogućava efikasan i sveobuhvatan pregled postojećih sredstava i svih bitnih informacija o njiima, čime u znatnoj meri može olakšati nabavku novih sredstava, poboljšati upotrebljivost i smanjiti troškove održavanje postojećih osnovnih sredstava. Stručnjaci Špice mogu vam pružiti sve neophodne savete u vezi obeležavanja osnovnih sredstava, o izboru tehnologije (bar-kod ili RFID), o izboru odgovarajuće veličine i dizajnu nalepnica, kako za sredstva, tako i za lokacije, zatim o izboru materijala, vodeći računa o tipu sredstva i neophodnoj otpornosti nalepnica. Pravilnim obeležavanjem direktno utičete na smanjenje troškova nabavke i eliminišete mogućnost zloupotrebe i nesavesnog korišćenja osnovnih sredstava.

  Opširnije
 • Neke od referenci našeg sistema za popis osnovnih sredstava

  Reference

  Kroz dugogodišnju saradnju sa našim brojnim korisnicima, rešavajući aktuelne izazove, stekli smo zavidno praktično iskustvo u oblasti popisa osnovnih sredstava. Na sledećoj stranici su izdvojene neke od mnogih referenci koje imamo.

  Opširnije

Kontakt

Darko Korać
011 222 50 70
darko.korac@spica.com
Kontakt