Choose languageLanguage

Efikasnost i agilnost integrišemo u vaše poslovne procese

Špica se više od 30 godina brine da se procesi u kompanijama odvijaju automatski. Rad zaposlenih premeštamo sa rutinskih administrativnih poslova na one zbog kojih će preduzeće dugoročno biti uspešnije i konkurentnije.

Naša rešenja

Mi smo stručnjaci na polju identifikacionih tehnologija u različite svrhe. ID tehnologije koristimo za poslovne aplikacije, posebno rešenja u oblasti kontrole pristupa, upravljanja radnim vremenom i lanca snabdevanja.

Upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje vremenom i prostorom zaposlenih je temelj rada svake organizacije. Efikasna kontrola pristupa poslovnim prostorijama nije bitna samo sa stanovišta sigurnosti, već je i osnova za evidentiranje, planiranje i računanje radnog vremena.

Upravljanje lancem snabdevanja

Upravljanje lancem snabdevanja

Savetujemo Vas i sarađujemo u obavljanju kritičnih poslovnih operacija lanca snabdevanja. Osiguravamo da označavate svoje proizvode, efikasno ih skladištite, ponudite i isporučite kupcima pred konkurencijom.

31
godina uspešnog poslovanja
27+
zemalja u kojima se koriste naša rešenja
2.900+
uspešnih implementacija širom sveta
1.000.000+
svakodnevnih korisnika naših rešenja

Šta možemo da učinimo za Vas?

Svaka kompanija ima različite potrebe i zahteve. Zajedno možemo pronaći pravo rešenje koje će Vam pomoći da ostvarite ciljeve i to u Vašim finansijskim okvirima.