Choose languageLanguage

Tehnološki napredno upravljanje skladištem

Digitalizacija skladišta pomoću WMS rešenja omogućava bolju brigu o kupcima i kontrolu zaliha. Pročitajte na koji način Vam mogu pomoći rešenja za visokotehnološka skladišta!

Prednosti tehnologije i našeg rešenja prepoznali su:

Prednosti WMS rešenja

Digitalno skladište i visok nivo zadovoljstva kupaca ne mogu jedno bez drugog

Prednosti uvođenja WMS sistema su višestruke:

• Minimiziranje grešaka u protoku robe kroz skladište
• Brži rad uz smanjenje potrebne radne snage
• Optimizacija skladišnog prostora i zaliha
• Bolji odnos sa korisnicima usluge, brža i tačnija isporuka
• Trenutni uvid u stanje zaliha i efikasnosti operatera
• Napredno praćenje atributa robe (šarže, serijski brojevi, datumi isteka, prioriteti isporuke…)

Skladišta opremljena naprednim IT sistemima omogućavaju bržu obradu porudžbina i praćenje robe od prijema porudžbine do isporuke

Veća produktivnost do 50%
Postizanje tačnosti rada skladišta do 99,9%
Brži protok robe do 50%
Skladišno poslovanje po Vašoj meri
Funkcije WMS

Skladišno poslovanje po Vašoj meri

Najveća prednost WMS rešenja za upravljanje skladištima je njegova prilagodljivost. Svaka kompanija ima svoj definisani poslovni proces koji zavisi od industrije, obima i načina poslovanja. Naše rešenje za upravljanje skladištima ima širok izbor funkcija za optimizaciju skladišnog poslovanja.

Prijem robe
Prijem robe putem barkoda, RFID ili automatizovanih načina sa svim opcijama i načinima prijema za proveru ispravnosti ulaznih dokumenata, i sa stvarnim stanjem robe koja dolazi u skladište. Mogućnost označavanja barkod oznakama i dimenzioniranje (zapremina i težina) robe koja nema te podatke prilikom dolaska u skladište.
Odlaganje robe
Odlaganje zaprimljene robe na skladišne pozicije ili direktno na otpremne pozicije (cross-docking) automatizovano od strane WMS sistema ili definisano od strane korisnika. Roba koja je odložena na skladišne pozicije se prati u realnom vremenu sa svim pomeranjima unutar skladišta, kako po količinama, tako i po različitim parametrima – po atributima, serijama i datumima isteka.
Relokacija robe za isporuku
Automatizovana alokacija radnih naloga za dnevnu isporuku robe. Sistem sam proverava stanje skladišnih zaliha sa stanjem na komisionim lokacijama za svakog kupca, kako po stanju tako i po zadatim atributima robe i vrši automatsku dopunu komisionih lokacija.
Komisioniranje robe
Prikupljanje robe za isporuku (komisioniranje) je najsloženiji deo WMS sistema. Sistem koji nudimo podržava sve poznate metode načina organizacije tih operacija, a koje dogovaramo sa korisnicima u zavisnosti od njihovih potreba. WMS sistem vodi komisionera do tačne pozicije u skladištu sa tačno onom robom koju treba prikupiti po svom nalogu. Podržavamo više tehnoloških rešenja za ovu namenu: ručni računari, glasovni sistem ili autonomni roboti.
Otprema robe
Otprema komisionirane robe podrazumeva dostavu naloga na zonu za isporuku uz štampanje svih pripadajućih dokumenata: logističke etikete po međunarodnim standardima i sadržaj isporuke. Opciono WMS sistem može angažovati operatera za kontrolu isporuke naloga da proveri tačnost rada komisionera za taj nalog.
Integracija sa drugim IT sistemima
WMS sistem radi u integraciji sa ERP sistemom korisnika u realnom vremenu rada. Podržavamo ovu integraciju sa svim korisničkim ERP sistemima. Takođe, možemo da ponudimo integraciju sa spoljnjim softverskim sistemima kompanija koje se bave ECommerce trgovinom , 3PL uslugama i paketnom distribucijom. 
Izveštaji
Sistem ima niz izveštaja o stanju zaliha, prometa robe kroz skladište, efikasnosti rada, bilo u obliku papirnih ili on-line na ekranima uređaja koji podržavaju HTML pretraživač.

Pouzdan partner Körber Supply Chaina

K-Motion WMS sistem za upravljanje skladištem je proizvod našeg partnera : Körber Supply Chain, čiji smo ovlašćeni partner za regiju, sa našim sertifikovanim stručnjacima za implementaciju i dugoročno održavanje sistema.

Prednost WMS sistema koji nudimo su brza integracija, fleksibilnost i dugoročno održavanje uz poznate troškove. Sistem je pogodan za digitalizaciju skladišnog poslovanja od manjih skladišta ka velikim, u svim vertikalama industrije. 

Körber Supply Chain je jedan od 3 vodeća svetska proizvođača WMS sistema, sa više od 1.600 korisnika u 78 država i iskustvom od 30 godina u pružanju ovog rešenja. 

Osim WMS sistema, a u saradnji sa Körber Supply Chain, možemo vam ponuditi dodatne opcije: projektovanje i opremanje skladišta, sisteme za robotizovana i automatizovana skladišta .

Oprema za upravljanje skladištem

Sveobuhvatno rešenje za tehnološki napredno skladišno poslovanje uključuje i mogućnost kupovine ili najma opreme za skladište. Sarađujemo sa vodećim proizvođačima barkod čitača, mobilnih terminala i štampača etiketa. 

Mobilni terminali

Većina mobilnih terminala standardno ima ugrađene komponente za konekciju sa WMS serverom putem WIFI ili GSM veze, dok se za očitavanje bar-kodova koriste ugrađeni 1D ili 2D skeneri i opciono eksterni RFID čitači za očitavanje RFID etiketa. 

Mobilni terminali

Većina mobilnih terminala standardno ima ugrađene komponente za konekciju sa WMS serverom putem WIFI ili GSM veze, dok se za očitavanje bar-kodova koriste ugrađeni 1D ili 2D skeneri i opciono eksterni RFID čitači za očitavanje RFID etiketa. 

Kontaktirajte nas za više informacija!
Čitači bar koda

Postoji više vrsta skenera bar koda: ručni, bežični, fiksni, a dostupni su u različitom cenovnom rangu i sa različitim kvalitetom. Čitači omogućavaju brzo i pouzdano čitanje 1D ili 2D bar kodova.

Čitači bar koda

Postoji više vrsta skenera bar koda: ručni, bežični, fiksni, a dostupni su u različitom cenovnom rangu i sa različitim kvalitetom. Čitači omogućavaju brzo i pouzdano čitanje 1D ili 2D bar kodova.

Kontaktirajte nas za više informacija!
Štampači etiketa

Ključni element u skladišnom poslovanju je štampač etiketa. Možemo da Vam ponudimo različite vrste termalnih štampača vodećih proizvođača. Ako Vam ponestane potrošnog materijala, možete slobodno naručiti kod nas. 

Štampači etiketa

Ključni element u skladišnom poslovanju je štampač etiketa. Možemo da Vam ponudimo različite vrste termalnih štampača vodećih proizvođača. Ako Vam ponestane potrošnog materijala, možete slobodno naručiti kod nas.

Kontaktirajte nas za više informacija!
Potrošni materijal

Za sve štampače iz naše ponude isporučujemo potrošni materijal u skladu sa zahtevima pojedinog tipa štampača. 

Potrošni materijal

Za sve štampače iz naše ponude isporučujemo potrošni materijal u skladu sa zahtevima pojedinog tipa štampača.  

Kontaktirajte nas za više informacija!

Šta možemo da učinimo za Vas?

Svaka organizacija je jedinstvena i ima različite potrebe i zahteve. Zajedno možemo da pronađemo pravo rešenje koje će Vam pomoći da ostvarite ciljeve i to u okviru Vaših finansijskih mogućnosti.