Choose languageLanguage

Rešenje za popis i upravljanje osnovnim sredstvima

Korisnicima omogućavamo praćenje osnovnih sredstava preduzeća, od nabavke, preko označavanja bar-kod ili RFID oznakama, pa do pripreme i popisa inventara. Osim osnovnih funkcionalnosti praćenja osnovnih sredstava, omogućavamo i napredno planiranje i organizaciju održavanja. Prijem zahteva za servisiranje, organizaciju i realizaciju radnih naloga za obavljanje zadataka i upisivanje servisnih aktivnosti koje su izvršene nad osnovnim sredstvima. Sve funkcionalnosti dostupne su na Android mobilnim uređajima. Intuitivan korisnički interfejs aplikacije omogućava izuzetno brz početak obavljanja samostalnog rada. Korisnik ima mogućnost da kreira sopstvene izveštaje prema svojim poslovnim potrebama i procesima. 

Advantas povećava efikasnost i produktivnost vaših procesa popisivanja inventara, servisiranja i održavanja osnovnih sredstava
Funkcionalnosti

Advantas povećava efikasnost i produktivnost vaših procesa popisivanja inventara, servisiranja i održavanja osnovnih sredstava

Advantas je modularan sistem koji je jednostavan za korišćenje i koji podržava rad sa Android mobilnim uređajima i rad putem internet pretraživača i osigurava onlajn i oflajn razmenu informacija između sistema i korisnika na radnim lokacijama.

Podaci o vašim osnovnim sredstvima
Za svako osnovno sredstvo unose se podaci koji ga određuju, a koji mogu biti iz finansijske grupe podataka (kao što su klasa sredstva, mesto troška, zaposleno lice koje ga koristi i sl.), ili iz fizičke grupe podataka (kao što su lokacija, sprat, zgrada, poslovni centar i sl.).
Uz osnovne podatke, sistem Advantas omogućava unos, čuvanje i pretraživanje različitih dodatnih podataka i dokumenata u vezi sa određenim sredstvom, npr. fiskalni račun, fotografiju, geolokaciju, servisne dokumente (zahtev za servisiranjem, radni nalog), nalog za premeštaj, garantni list...
Jednostavan i tačan popis osnovnih sredstava
Upotrebom sistema Advantas i mobilnih ručnih terminala ili mobilnih uređaja, uz označavanje lokacija i osnovnih sredstava pomoću bar-kod ili RFID nalepnica, popis osnovnih sredstava postaje jednostavan, brz i precizan poslovni proces.
Održavanje i servisiranje osnovnih sredstava
Periodično održavanje sredstava, prijem zahteva za servisiranje, radni nalozi za obavljanje zadataka i servisnih aktivnosti, predstavljaju napredne funkcionalnosti sistema Advantas, koje omogućavaju duže vreme upotrebe i bolji kvalitet korišćenja osnovnih sredstava i doprinose povećanju produktivnosti preduzeća.
Napredni sistem izveštavanja i statistika
Sistem izveštavanja Advantas omogućava izradu poslovnih analiza, grafičke prikaze, kao i kreiranje različitih izveštaja. Primenom generatora izveštaja naš tim stručnjaka može da prilagodi izveštavanje potrebama Vaših poslovnih procesa. 
Povezivanje sa računovodstvenim programima
Modul menadžer podataka u sistemu Advantas koristi datoteke za razmenu podataka, što omogućava jednostavno povezivanje sa računovodstvenim programima. Integraciju sa računovodstvenim programima možemo realizovati i primenom aplikativnog programskog interfejsa (API). 
Arhiva aktivnosti
Advantas beleži sve promene podataka koji se odnose na osnovna sredstva, kao i sve ostale aktivnosti do kojih dolazi prilikom rada na programskoj veb-platformi ili pri radu sa klijentima na Android mobilnim uređajima. Sistem omogućava pregled i kontrolu svih prethodnih promena na vrlo jednostavan način.

Zašto je Advantas pravi izbor za vas?

Prikazuje realno stanje sredstava
Smanjuje troškove održavanja
Produžava radni vek sredstava
Povećava produktivnost preduzeća
Zašto su popis i održavanje osnovnih sredstava važne stavke svakog preduzeća?
POPIS OSNOVNIH SREDSTAVA

Zašto su popis i održavanje osnovnih sredstava važne stavke svakog preduzeća?

Popis je zakonska obaveza i poslovni proces kod koga, osim obaveznog popisivanja, treba proceniti i stanje osnovnih sredstava i proveriti da li su ona u upotrebi, gde se nalaze i ko ih koristi.

Advantas omogućava da na osnovu informacija o stanju osnovnih sredstava prikupljenih tokom popisivanja inventara, predložimo aktivnosti za dalje postupanje. Sistem omogućava niz aktivnosti, poput nabavke novih delova, premeštaja sredstava ili dostavljanja predloga za rashod postojećih delova.

Idealno upotrebno stanje sredstava jeste ono koje omogućava da tokom čitavog radnog veka sredstva podržavaju poslovni proces za koji se koriste. U stvarnosti je situacija nešto drugačija: kvarovi su česti, a održavanje i servisiranje sredstava predstavljaju znatan finansijski trošak, koji se može približiti ili rasti iznad njihove nabavne cene.

Advantas podržava procese preventivnog održavanja i servisnih aktivnosti koje se mogu realizovati na osnovu pojedinačnih zahteva za servisiranje ili tokom samog održavanja. Preventivnim servisnim aktivnostima koje su organizovane na osnovu procesa doprinosimo ispravnom stanju i pravilnom funkcionisanju osnovnih sredstava.

Korišćenjem sistema Advantas osigurava se radni kvalitet sredstava i kontinuitet radnih procesa, kao i smanjenje troškova održavanja, što doprinosi većoj produktivnosti.

Oprema

Oprema za popis osnovih sredstava

Povećajte efikasnost pomoću naprednih mobilnih terminala, tehnološki sofisticiranih štampača i cenovno pristupačnih potrošnih materijala.

Mobilni terminali

Mobilni terminali

Napredni mobilni terminali omogućavaju efikasan popis osnovnih sredstava. Terminali mogu očitavati barkod ili RFID oznake.

Kontaktirajte nas za više informacija!
Skeneri bar koda

Skeneri bar koda

Postoji više vrsta skenera bar koda: ručni, bežični i fiksni. Dostupni su u različitom cenovnom rangu i kvalitetu. Čitači omogućavaju brzo i pouzdano čitanje 1D ili 2D bar kodova.

Kontaktirajte nas za više informacija!
Štampači etiketa

Štampači etiketa

Isto tako, u ponudi imamo i prenosne Bluetooth štampače i potrošni materijal koji će odgovarati ponuđenim štampačima. 

Kontaktirajte nas za više informacija!
Potrošni materijal

Potrošni materijal

Za sve štampače iz naše ponude isporučujemo potrošni materijal u skladu sa zahtevima pojedinog tipa štampača.

Kontaktirajte nas za više informacija!

Šta možemo da učinimo za vas?

Svaka organizacija je jedinstvena i ima različite potrebe i zahteve. Zajedno možemo pronaći pravo rešenje koje će vam pomoći da ostvarite ciljeve vašeg kompanije.