Choose languageLanguage
Blog

Šta je to 3PL?

Logistika skladište
Datum
13/07/2022

Ponuđači logističkih usluga 3PL moraju da obezbede strankama samo skladištenje i transport robe, već pre svega informacije u realnom vremenu – gde se roba nalazi i kako će doći do potrošača.

Svet je već dve i po godine u oblaku pandemije virusa koja je snažno uticala na delovanje lanaca snabdevanja, jer je znatno uticala na to kako kompanije prodaju svoju robu i kako je dobijaju potrošači. Pandemija je stvorila mnogo izazova za trgovce na malo i proizvođače proizvoda koji sami otpremaju i dostavljaju narudžbine. E-trgovina cveta kao nikad pre.

Ranije su proizvođači i trgovci (internet ili klasični) mogli mnogo dobro da ocene potražnju i proizvode u distribucionu mrežu predavali tako što su ih postavljali što bliže mestima na kojima će ih potrošači najverovatnije kupiti. To nije pomoglo samo u približavanju proizvoda potrošačima, već je istovremeno uticalo i na njihovo zadovoljstvo da su, u slučaju onlajn porudžbina, mogli da računaju na to da će naručene proizvode dobiti već sledećeg dana. A poplava onlajn porudžbina i preopterećenost skladišta i ponuđača logističkih usluga brzo su ukazali na nedostatke – čak i u manjim državama se u pandemiji na naručenu robu čekalo više dana, čak i nedelja.

Sa povećanjem onlajn potražnje najviše problema imali su proizvođači, odnosno ponuđači koji su sami dostavljali naročenu robu. Oni se sa većim »špicevima« nisu susretali ranije, zato nisu ni imali dovoljno osoblja i transportnih sredstava na raspolaganju. To ih je brzo dovelo do odluke da bi zarad obezbeđivanja zadovoljstva stranaka i sopstvenog održanja bilo dobro sklopiti ugovor sa logističkim partnerima, tzv. ponuđačima usluga 3PL.

"Proizvodne kompanije se zadnjih godina fokusiraju pre svega na svoju primarnu delatnost, zato često traže 3PL partnere koji bi im preuzeli kompletnu logistiku, od skladištenja do dostave robe. 3PL ponuđači veoma često sprovode logistiku za više naručilaca odjednom i mogu svoje izvore da rasporede među njima. Iz ekonomije obima proizilazi njihova najveća prednost nad vlastitim sprovođenjem logistike od strane samih proizvođača,« pojašnjava Andrej Planina.

Neka kompleksnošću upravlja tehnologija

Zbog sve većeg fokusa na potrošačko iskustvo realizovanje trenda nabavki neposredno potrošaču (t. i. direct-to-consumer (D2C)), trgovci i proizvođači traže načine da se nose sa dodatnom kompleksnošću i obimom narudžbina i traže ravnotežu između očekivanja potrošača i troškova poslovanja. Trgovci i proizvođači od svojih partnera, ponuđača 3PL usluga očekuju sve bolje, brže i kvalitetnije usluge. Nekada su 3PL ponuđači bili odgovorni pre svega za čuvanje i premeštanje predmeta među lokacijama. A sada kompanije od 3PL ponuđača očekuju sve više dodatne vrednosti, npr. upravljanje zalihama i pomoć pri optimizaciji dostave. A tu na scenu stupa informaciona tehnologija.

»Naručioci 3PL-usluga su sve zahtevniji i od izvođača 3PL-logistike zahtevaju ne samo optimalan rad i niske cene, već i dobru uslugu, podržanu dobrom informacionom podrškom i sa punom vezom ka IT-sistemima naručioca. Naručioci 3PL-uskuga očekuju potpunu digitalnu vidljivost svoje robe, od preuzimanja do dostave. 3PL-ponuđači se zadnjih godina zato intenzivno informatizuju i od uloge prevoznika, preko skladišnika prelaze do potpunog logističara sa transparentnimi i optimizovanim digitalizovanim procesima. Istovremeno vode računa o skladištima, vozilima i radnoj snagi,« dodaje Planina.  

Ponuđači usluga 3PL se menjaju u ponuđače lanca snabdevanja kao usluge. A za to su im potrebna tri tehnološke osnove. Ako strankama obezbede takozvanu objedinjenu logistiku, pored skladišnog informacionog sistema (WMS) potrebno im je i  kvalitetno rešenje za upravljanje transportom i pre svega rešenje za inteligentno upravljanje narudžbinama, koje će u realnom vremenu snabdevati podacima i informacioni sistem naručioca. On će u svakom trenutku znati gde je i u kojoj fazi se nalazi njegova roba i kada će ga, odnosno ga je preuzeo kupac.

»3PL ponuđači više ne mogu da posluju bez WMS sistema, zatim često uvode i tzv. ePOD-rešenje za upravljanje dostavom pošiljaka uz obuhvatanje potvrde o isporuci, koja obuhvata potpis, a može imati vremenski i lokacijski pečat, fotografiju dostave ipd. Kada 3PL ponuđač jednom uvede sve pomenute sisteme mnogo je lakše dobijati nove naručioce. Ukoliko nije informatizovan neće uopšte moći da se kandiduje za nove poslove,« zaključuje Planina.

Digitalizacija je imperativ

Digitalizacija poslovanja sa namerom realno-vremenske elektronske razmene podataka i informacija postaje imperativ. Trgovci i proizvođači su, naime, uvideli da je kupcu lakše i da malo sačeka na naručenu robu ako može da se uzda u informaciju o (predviđenoj) dostavi.

Elektronsko poslovanje i razmena dokumenata ubrzavaju bukvalno sve procese u logističko-transportnom lancu, zato digitalizaciju poslovanja ne treba odlagati, naprotiv, digitalizacija mora postati imperativ. Novi nivo inteligencije koju donose digitalna rešenja stvara dodatne prednosti prodavcima – ona kupcima mogu obezbediti jedinstveno iskustvo preko različitih kanala (fizička ili internet prodavnica, narudžbine preko mobilne aplikacije …), a sami uz pomoć naprednih ponuđača 3PL usluga stiču odličan uvid u delovanje lanca nabavke, na koji se zajedno sa svojim kupcima mogu potpuno osloniti.

 


>