Choose languageLanguage

Time&Space je modularno i cjelovito rješenje za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa koje pruža mogućnost jednostavne integracije i na taj način zadovoljava zahtjeve milijuna korisnika iz različitih segmenata.