Choose languageLanguage
Brošura

Termalne kamere pomažu u povećanju sigurnosti

Termalne kamere pomažu u povećanju sigurnosti


Pandemija COVID-19 virusa pogodila je ceo svet i promenila naš način života i poslovanja. Svi smo se preko noći morali prilagoditi novonastaloj situaciji. 

Mi u Špici smo preduzeli određene mere kako bismo prilagodili svoj način poslovanja i na taj način zaštitili zaposlene i naše kupce. Kako bismo dodatno omogućili kvalitetniju zaštitu, razvili smo sistem koji povezuje termalne kamere i sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa.

Termalne kamere su efikasan i važan alat u borbi protiv pandemije i pomažu u povećanju sigurnosti u svakoj organizaciji. Zamislite kompaniju koja ima 300 zaposlenih - dovoljno je da je nekoliko zaposlenih bolesno i na taj način se može zaraziti većina kolega. Kako bismo to sprečili, koristimo moderne kamere koje imaju visoku tačnost merenja temperature, a kamera može istovremeno meriti telesnu temperaturu velikom broju ljudi.