Choose languageLanguage
Studija slučaja

Kompletno rešenje i za treća lica

Kompletno rešenje i za treća lica Kompletno rešenje i za treća lica

Rešenje: All Hours

Sadržaj:

  • Zašto su pomoću rešenja kompanije Špica uspeli da uštede više sati rada prilikom obrade platnog spiska?
  • Zašto su zaposleni i rukovodioci zadovoljni All Hours rešenjem?
  • Kako se All Hours povezuje sa programima za obradu platnog spiska?
undefined

Kopa

  • Oblast: IT (softverska rešenja, uglavnom za proizvodna preduzeća)
  • Veličina kompanije: srednja
  • Br. zaposlenih: 60
  • Posebna dostignuća: nagrada Sustainability Outstanding Partner Award for Central and Eastern Europe Territories u oblasti IBM Maximo i IBM Control desk

O KOMPANIJI KOPA: Jedna od najstarijih IT kompanija u Sloveniji

Kopa je jedna od najstarijih kompanija u Sloveniji koja se bavi informacionim tehnologijama. Osnovana je 1978. godine, a 2023. je obeležila 45 godina poslovanja. Pored toga što se bavila razvojem sopstvenih grafičkih odn. video terminala, Kopa je 1987. godine tržište bivše Jugoslavije upoznala sa Oracle tehnologijom. U oblasti održavanja, kompanija je 1997. godine otkrila rešenje Maximo i to pre nego što je to rešenje postalo globalno poznato i uključeno u IBM grupu.  

undefined

Kompanija se bavi softverskim rešenjima, uglavnom za proizvodna preduzeća. Međutim, njihovi klijenti dolaze i iz drugih oblasti poslovanja, a uglavnom su iz Slovenije. Kompanija je rano uočila trend digitalizacije proizvodnje. 2001. godine, kada se u Sloveniji tek počelo govoriti o mrežnim alatima, Kopa je predstavila mrežnu aplikaciju Kopa ERP. Bila je to prekretnica u oblasti grafičkih aplikacija i korisničkog iskustva.

„Uvođenjem All Hours rešenja i njegovom integracijom sa našim Kopa ERP sistemom, načinili smo korak napred ka optimizaciji poslovnih procesa. To je poboljšalo internu efikasnost i omogućilo nam da ova napredna rešenja ponudimo i našim klijentima.“ - Dušan Car

Od 2017. godine je Kopa u vlasništvu kompanije Metrel iz Horjula.  

Poslednjih godina, kompanija Kopa je od privredne komore Koruške dobila brojne nagrade za svoj rad u oblasti inovacija. 2023. godine dobila je nagradu za najbolji Data Center projekat. Kompanija je obnovila mrežnu i serversku infrastrukturu data centra klijenta. Ponosni su dobitnici nagrade Sustainability Outstanding Partner Award for Central and Eastern Europe Territories u oblasti IBM Maximo i IBM Control desk.

undefined

Izazovi: Suština je u povezivanju podataka sa platnim spiskom

„Korisničko iskustvo za zaposlene je zaista bolje.“ - Vika Kranjc

Iako je Kopa kompanija koja se bavi informacionim tehnologijama (IT) i omogućava rad na daljinu, svi zaposleni dolaze na posao u sedište kompanije u Slovenj Gradecu.  

All Hours rešenje kompanije Špica uveli su prošlog oktobra. 

„Pre stupanja na snagu novog zakona o evidenciji radnog vremena, mi smo već imali sistem koji evidentira prolazak kroz vrata. To je u tom periodu bilo dovoljno, ali smo podatke o dolascima i odlascima zaposlenih, koji su potrebni za obradu platnog spiska, morali ručno da unosimo i ispravljamo,“ kaže Marko Popič, zadužen za uvođenje aplikacije u kompaniji Kopa. 

„Uvođenje All Hours rešenja značilo je promenu načina evidencije radnog vremena i obrade platnog spiska. Ovom tehnologijom značajno smo smanjili ručni unos podataka, što je našim zaposlenima uštedelo dragocene sate rada. Sada zaposleni mogu da upravljaju svojim radnim satima jednostavno, preko mobilne aplikacije ili onlajn, što olakšava komunikaciju između radnika i rukovodilaca. Ovaj korak je bio od ključnog značaja za našu posvećenost stalnom poboljšanju procesa rada i podsticanje digitalne transformacije u našoj kompaniji,“ objašnjava Brigita Smolar, rukovodilac kadrovske službe. 

Osnovna svrha uvođenja All Hours rešenja kompanije Špica bila je da se automatizuje evidencija dolazaka i odlazaka, kao i automatsko povezivanje tih podataka sa programom za obradu platnog spiska. Dvoumili su se između dva rešenja.

„Prvo smo uveli samo mogućnost evidencije pomoću mobilnih telefona, ali smo kasnije dodali i klasičan sistem evidencije pomoću kartice, koji evidentira i omogućava ulazak kroz vrata. To je eliminisalo dupli rad,“ pojašnjava Marko Popič. 

Rešenje: Višefunkcionalna upotreba All Hours rešenja

„Kopa je počela da svojim klijentima nudi Špicino rešenje u kombinaciji sa Kopa ERP sistemom. To kombinovano rešenje je, na primer, kupilo dravogradsko preduzeće Monter,“ kaže Marko Popič. 

Sistem evidencije, koji je u potpunosti usklađen sa novim zakonom, registruje sve dolaske i odlaske zaposlenih: na posao, sa posla, na ručak, rad na terenu, druge plaćene odlaske itd.

„Novo rešenje zaposlenima pruža odličan pregled podataka: prisustva, odsustva, dolazaka, odlazaka...Korisničko iskustvo je zaista bolje.“ kaže Vika Krajnc, rukovodilac odeljenja za marketing u kompaniji Kopa.  

Radnici svoje podatke mogu da vide preko mobilne aplikacije ili onlajn, a rukovodioci imaju pregled dolazaka i odlazaka zaposlenih u svojim odeljenjima. Zaposleni putem aplikacije mogu da obaveste rukovodioce o bolovanju ili pak mogu da podnesu zahtev za rad na daljinu. Rukovodila to odobrava preko iste aplikacije. Svi zaposleni imaju uvid u podatke. 

„Uvođenjem ovog sistema za zaposlene se nije mnogo promenilo. Mnogo više se promenilo za korisnike podataka i za one koji te podatke obrađuju. Krajem meseca trebali su im sati za unošenje podataka za obradu platnog spiska. Sada je potrebno samo da kliknu par puta,“ kaže Marko Popič. 

Sistem takođe omogućava planiranja, koje se u kompaniji Kopa još ne koriste. Moguća je i nadogradnja za registraciju mobilnim telefonima preko NFC-a. Kopa takođe želi da poveže putne naloge sa rešenjem kompanije Špica. 

„U kompaniji Kopa uvek težimo inovacijama i pronalaženju rešenja koja zadovoljavaju trenutne potrebe našeg poslovanja i omogućavaju nam da postavimo nove standarde u našoj branši. Uvođenjem All Hours rešenja i njegovom integracijom sa našim Kopa ERP sistemom, načinili smo korak napred ka optimizaciji poslovnih procesa. To je poboljšalo internu efikasnost i omogućilo nam da ova napredna rešenja ponudimo i našim klijentima. Tehnologija svakako može da pozitivno transformiše čitavu organizaciju. Ovaj uspeh je potvrda naše vizije i inovativnog duha koji je tokom decenija vodio Kopu“, kaže direktor kompanije Kopa d.d., Dušan Rus.  

Postoji i mogućnost za dodatnu poslovnu saradnju. Kopa je počela da svojim klijentima nudi Špicino rešenje u kombinaciji sa Kopa ERP sistemom. Jedan od prvih kupaca kombinovanog rešenja bilo je dravogradsko preduzeće Monter. A za nove klijente, Kopa je u mogućnosti da podatke iz već postojećeg Špicinog rešenja integriše sa Kopa ERP sistemom, koji takođe predstavlja nezavisno rešenje. Na taj način klijenti dobijaju automatizovani podatkovni dvojac: za evidenciju radnog vremena i obračun platnog spiska. 

Prednosti

  • Mogućnost registracije sa bilo kog mesta putem mobilnog uređaja
  • Zaposleni imaju bolju preglednost nad svojim podacima
  • Integracija All Hours rešenja sa drugim proizvodima, u ovom primeru sa Kopa ERP