Choose languageLanguage
Studija slučaja

Kompanija LC WAIKIKI povećala produktivnost optimizacijom radnog vremena uz Time&Space rešenje

Kompanija LC WAIKIKI povećala produktivnost optimizacijom radnog vremena uz Time&Space rešenje Kompanija LC WAIKIKI povećala produktivnost optimizacijom radnog vremena uz Time&Space rešenje
Preuzmite studiju primera
Datum
10/11/2023

LC WAIKIKI je uspešna kompanija koja svoje proizvode nudi u preko 1300 prodavnica u 59 zemalja, sa preko 57.000 zaposlenih.

Time&Space sistem u kompaniji LC WAIKIKI je omogućio povećanje produktivnosti kroz pravilno evidentiranje radnih sati, kao i evidentiranje odsustva zaposlenih. Kreiranjem optimalnog rasporeda smena zaposlenih, drastično je podstaknuta efikasnost zaposlenih i samim tim umanjen je trošak poslovanja.

O kompaniji LC WAIKIKI

Kompanija LC Waikiki je osnovana u Francuskoj 1985. godine. Preokret u poslovanju desio se 1997. godine, kada ova kompanija nastavlja poslovanje kao turski brend pod okriljem LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.S.

Rast kompanije LC Waikiki je konstantan tokom 20 godina, kako na regionalnom, tako i na međunarodnom tržištu. Kao lider u oblasti „ready-to-wear“ industrije, LC Waikiki trenutno nudi svoje proizvode u preko 1300 prodavnica u 59 zemalja, sa preko 57.000 zaposlenih.

U Evropi je dostigla rejting 6. najuspešnijeg retail brenda.

Najvažnije vrednosti kompanije LC WAIKIKI:

 • Negovanje vrlina
 • Zajednička dostignuća
 • Široka ekspertiza
 • Orijentisanost na potrošače
 • Prevazilaženje poteškoća 

“Produktivnost merimo tako što broj komada prodate robe podelimo sa utrošenim brojem sati rada. Zato nam je izuzetno važno precizno evidentiranje radnih sati i odsustva zaposlenih, a Time&Space nam je to i omogućio.” - Nevena Kuzmanović, Chief Payroll and Personnel u kompaniji LC WAIKIKI 

O PROJEKTU

U kompaniji LC WAIKIKI kontinuirano rade na povećanju produktivnosti i smanjenju troškova.

U skladu sa tim, odlučili su se za implementaciju sistema za evidenciju radnog vremena Time&Space, a uz pomoć ovog sistema obuhvatili su celokupan proces evidencije i obračuna radnog vremena.

Nakon detaljnih podešavanja i prilagođavanja tržištu svake države u kojoj smo implementirali Time&Space sistem, a to su Srbija, BiH i Hrvatska, usledila je obuka menadžera radnji. 

O IMPLEMENTIRANOM REŠENJU

Implementacijom Time&Space sistema u kompaniji LC WAIKIKI, omogućeno je transparentnije vođenje evidencije radnog vremena, bolji uvid u preraspodelu radnih sati i pregledniji uvid u odsutnosti zaposlenih.

Modul Web TS Manager koriste menadžeri prodavnica prilikom planiranja rada zaposlenih. Velika prednost je da menadžeri imaju mogućnost da u Time&Space sistemu menjaju plan rada i po potrebi kreiraju dodatne radne šeme.

Iz kompanije LC WAIKIKI ističu da je dinamika posla velika i potrebna im je izuzetno visoka fleksibilnost prilikom kreiranja rasporeda smena, kojih ima mnogo, a sve to Time&Space sistem i omogućava.

U našem razgovoru, menadžeri radnji istakli su velike prednosti Time&Space sistema u smislu transparentnih pregleda, kada su zaposleni počeli i prestali sa radom tokom dana, ili mesečnih izveštaja o ostvarenim satima.

Modul PIF (Payroll Integration Framework) se koristi prilikom pripreme podataka za obračun zarada. Iz PIF modula se izvlače kompletni karneti zaposlenih po kategoriji zarade, radi lakšeg pregleda i obračuna zarada.

Nevena Kuzmanović, Chief Payroll and Personnel u kompaniji LC WAIKIKI, ističe značaj mogućnosti sinhronizacije ERP i Time&Space sistema, a to doprinosi značajnoj uštedi vremena, s obzirom da je ovaj proces automatizovan. 

Efekti implemetacije Time&Space sistema:

 • Povećanje efikasnosti zaposlenih
 • Smanjenje troškova poslovanja
 • Lakši pregled podataka za obračun zarada
 • Upravljanje odsutnostima zaposlenih
 • Ušteda vremena
 • Transparentnije vođenje evidencije radnog vremena
 • Fleksibilnost
 • Bolji uvid u preraspodelu radnog vremena 

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili ste zainteresovani za implementaciju našeg rešenja, budite slobodni da nas kontaktirate na info.rs@spica.com ili na broj telefona + 381 11 76 56 199.