Choose languageLanguage
Novost

Digitalizacija i razvojno rešenje na osnovu evidencije radnog vremena i kontrole pristupa

Digitalizacija i razvojno rešenje na osnovu evidencije radnog vremena i kontrole pristupa
Datum
31/05/2023

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa su dva centrala procesa usko povezana sa mnogim drugim procesima u kompaniji, kao što su npr. planiranje radnog vremena, upravljanje obrocima, obrada platnog spiska, obračun putnih naloga, rad na terenu i drugo.

Svaka moderna kompanija kao osnovu treba da ima dobro i sveobuhvatno rešenje za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa. Savremeno rešenje u ovoj oblasti, poput Špicinog, je više od običnog „pečatiranja“ jer podržava sve savremene oblike radnog vremena, od fleksibilnog radnog vremena do rada od kuće, istovremeno omogućavajući digitalizaciju procesa, kao što je planiranje rada, upravljanje odsustvima, prekovremeni rad i poslovni put.

Rezultat toga je transparentno i moderno poslovno okruženje u kojem su zaposleni zadovoljni i produktivni. Možemo otići korak dalje. Špica, kao vodeća kompanija u regionu koja posluje u oblasti osmišljavanja rešenja za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa, za mnoge kompanije kreira razvojna rešenja po meri i samim tim digitalizuje usko povezane procese, što dovodi do veće produktivnosti i zadovoljstva zaposlenih.

Primeri za to su: Sveobuhvatno rešenje za upravljanje obrocima, rešenje za putne naloge, rešenje za najavu dolaska robe ili, recimo, prilagođavanje radnog mesta za svakog zaposlenog u kompaniji Yaskawa.

Želite da saznate više? Pogledajmo neke konkretne ideje i primere u kojim oblastima se evidencija radnog vremena i kontrola pristupa mogu povezati sa drugim procesima i sistemima u kompaniji.

Integracija sa ERP, HRM i drugim informacionim sistemima

Špicina rešenja se najčešće softverski integrišu sa informacionim sistemima vezanim za sadržaj, kao što su npr. programi za obračun plata, kadrovske evidencije i slično. Najosnovnija integracija ove vrste je namenjena automatskoj obradi platnog spiska na osnovu evidencije radnog vremena. Potrebe korisnika mogu biti veće, a komunikacija se može uspostaviti i sa platformama za upravljanje skladištem, proizvodnjom ili maloprodajom.

Svako Špicino rešenje se preko API interfejsa može povezati sa drugim sistemima, kao što su npr. SAP, Oracle, Microsoft, Pantheon, Vasco, Cadis, Agitavit... Integracije sistema omogućavaju razmenu podataka u realnom vremenu ili u određenim intervalima, u zavisnosti od toga kada se podaci prikupljaju i kada nam je potreban uvid u njih.

Imate li neku ideju kada je reč o ovakvoj integraciji? Kontaktirajte nas.

Jedna identifikaciona kartica za sve potrebe kompanije

Špicino rešenje omogućava identifikaciju osobe pomoću identifikacione RFID kartice (kao i putem tag-ključeva, mobilnih identiteta itd.), a sami tim i upravljanje različitim pristupima i procesima, kao što su:

 • evidencija radnog vremena (kada se koriste terminali, ako nije moguća registracija pomoću telefona),
 • kontrola pristupa,
 • centralno štampanje,
 • upravljanje obrocima,
 • korišćenje samouslužnih kioska za hranu („vending aparati“),
 • korišćenje ličnih ormarića,
 • prikupljanje informacija na InfoZone informacionim kioscima,
 • korišćenje službene biblioteke kao i
 • u druge slične svrhe.

RFID tehnologija nudi još više mogućnosti za digitalizaciju procesa, kao što su:

 • parking,
 • ostavljanje službene odeće u praonicu i uzimanje iz nje i
 • drugi slični procesi i zadaci zaposlenih.

Upotreba RFID tehnologije omogućava kompanijama da automatizuju te procese, što posledično pomaže da se poboljša praćenje i poveća produktivnost. Kako bismo bili što praktičniji, pozivamo vas da pročitate kako Yaskawa koristi jednu identifikacionu karticu za sve potrebe zaposlenih u fabrici, kao i za prilagođavanje radnog mesta.

Pomoću drugih tehnologija, kao što su tehnologija za prepoznavanje tablica, mobilnih identiteta itd., Špicina rešenja omogućavaju lakše obračunavanje putnih naloga, ulaza za robu, najavu kamiona i drugih procesa. Postoji mnogo mogućnosti za digitalizaciju i poboljšanje produktivnosti u kompaniji.

Imate li vi još neku ideju, koju internu uslugu biste mogli da omogućite zaposlenima pomoću identifikacione kartice? Kontaktirajte nas.

Fokusiranost na korisničko iskustvo, intuitivnost i prilagodljivost

Naš glavni adut kada je reč o gotovim razvojnim rešenjima je pažljiv izbor funkcionalnosti osnovnog rešenja, što za posledicu ima izuzetno korisničko iskustvo (UX) i intuitivnost. Moduli razvijeni u skladu sa željama korisnika integrišu se u osnovno rešenje za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa. Na osnovu modula kreiramo i tzv. marketplace, koji omogućava modularno sastavljanje optimalnog rešenja u skladu sa potrebama.

Istovremeno, koristeći API arhitekturu i module prilagođene potrebama našim kupcima omogućavamo veću slobodu prilikom razvoja i implementacije naših rešenja. Zahvaljujući tome niste ograničeni na naša rešenja i usluge, već neka razvojna rešenja možete da kreirate sami ili pomoću vaših dobavljača softverske opreme.

Rešenja koja su u potpunosti prilagođena potrebama vaše kompanije

Špica je za mnoge kompanije razvila dodatna individualna rešenja u skladu sa internim potrebama ili specifičnostima branše, geografskim rasporedom poslovnica ili u skladu sa korišćenjem drugih internih softverskih rešenja. Na taj način pomažemo u procesu digitalizacije najvećih preduzeća i ispunjavamo najkomplikovanije individualne zahteve.

Ako imate ideju koja se tiče vašeg rešenja i procesa zasnovanog na evidenciji radnog vremena i kontroli pristupa, rado ćemo se sastati sa vama, pružiti vam više informacija i saopštiti vam mogućnosti razvoja dodatnog gotovog rešenja. Svojim stručnim znanjem i iskustvom ćemo vam pomoći da kreirate najbolje moguće rešenje za vaše preduzeće, koje će vam omogućiti bolje upravljanje i veću produktivnost.

Rezervišite konsultacije sa našim stručnjakom!


>