• ŠPICA Group i IBCS Group najavljuju saradnju i osnivanje Alijanse

  objavljeno: 15. 10. 2018. 

  Ljubljana - London, 15. oktobar 2018. godine

  ŠPICA Group, vodeći sistemski integrator i dobavljač rešenja za digitalnu transformaciju lanca snabdevanja (Supply Chain Managementa) i upravljanje ljudskim resursima (Workforce Management) u Adriatik regiji, i IBCS Group, vodeći integrator aplikativnih rešenja za Enterprise mobilnost u centralnoj Evropi, najavili su potpisivanje strateškog partnerstva sa ciljem da korisnicima ponude jedinstvenu kombinaciju usluga i rešenja, na globalnom tržištu.

  Članovi ove Alijanse su u mogućnosti da ponude napredna i sveobuhvatna rešenja državama između tri mora - Baltičko, Jadransko i Crno more.

  Glavni cilj Alijanse

  Glavni cilj Alijanse jeste da korisnicima omogućimo najviši kvalitet usluga i najkvalitetnija rešenja u svih deset država Centralne, Istočne i Jugo-istočne Evrope. Partnerstvo između dva tržišna lidera stvorilo je jedinstvenu ekipu, izuzetnog iskustva i znanja, povezanu snažnim i obimnim resursima oba partnera, što će nam pomoći da našim cenjenim kupcima, na globalnom nivou, isporučimo rešenja neuporedive vrednosti” rekao je Brian Marcel, director IBCS Grupe.

  “U prošloj dekadi, oba partnera su postali vodeći igrači na svojim segmentima tržišta. Povezivanje SPICA Grupe i IBCS Grupe će nam dati pristup novim geografskim područjima i drugačiju dimenziju saradnje sa korisnicima. Ne postoji druga organizacija u Evropi koja može pružiti tako široka i duboka znanja na području ljudskih resursa i lanca snabdevanja” rekao je Tone Stanovnik, direktor SPICA Grupe.

  Koristi za kupce

  Zahvaljujući SPICA - IBCS Alijansi, kupci će dobiti pristup vrhunskom znanju i iskustvima i vodećim rešenjima na području upravljanja ljudskim resursima i upravljanja lancem snabdevanja. SPICA - IBCS Alijansa obezbeđuje, ne samo jedinstvena rešenja, koja unapređuju poslovne procese, već i održavanje i usluge na najvišem nivou u čitavoj regiji, i sve na lokalnim jezicima. Zajednički tim Alijanse trenutno broji preko 250 eksperata na području upravljanja lancem snabdevanja, upravljanja ljudskim resursima, mobilnog računarstva, automatske identifikacije, sa više od 25 godina iskustva. 

  O IBCS Grupi

  IBCS Grupa posluje na području Bugarske, Republike Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke, a ima i predstavništvo u Londonu. Svojim korisnicima obezbeđuje end-to-end rešenja kojima poboljšavaju performanse, efikasnost i produktivnosti unutar organizacije, smanjuju troškove i  realizuju konkurentske prednosti. Članovi grupe su IBCS Poland, BCS Bulgaria, IBCS Hungary, Kodys i Kodys Slovensko. The IBCS stručna ekipa ima više od 180 zaposlenih. IBCS Grupa kompanija nudi kompletna rešenja i integraciju u okviru lancu snabdevanja.  

  O ŠPICA Grupi

  ŠPICA Grupa je vodeći dobavljač rešenja za digitalnu transformaciju upravljanja  lancem snabdevanja (Supply Chain Management) i upravljanja ljudskim resursima (Workforce Management) u Adriatik regiji. Više od 100 eksperata zaposleno je u kompanijama u 7 država, sa sedištima u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Skoplju, Podgorici i u Londonu. ŠPICA rešenja pomažu da se poveća agilnost, efikasnost i produktivnost procesa u proizvodnji, transportu, logistici i prodaji, unapređujući čitav lanac vrednosti. Takođe, ključno poslovno područje jeste i  Workforce Management u sektoru hotelijerstva, finansija i vladinih institucija, i to na čitavom EMEA tržištu.