• WMS za velika skladišta

  WMS za velika skladišta je informacioni sistem za podršku procesa u distributivnim skladištima, koji omogućava nadzor i upravljanje protokom robe i materijala kroz skladište ili distributivni centar. WMS omogućava automatizaciju poslovanja od zaprimanja robe do izdavanja i dostave. S integracijom centralnog informacionog sistema, opreme u skladištu, bar koda i auto ID opreme, WMS omogućava upravljanje skladišnim procesima u realnom vremenu i optimizaciju procesa i rada u skladištu.

   
  Znanje i iskustvo, koji su deo razvoja HighJump WMS-a, omogućavaju najnovije pristupe i brzu implementaciju najboljih rešenja. HighJump WMS koriste neke od najboljih kompanija u celom svetu.
   
  WMS je modularno rešenje, spremno da ponudi odgovor na sve vaše potrebe:
  • Upravljanje skladišnim poslovanjem (WMS)
  • Izvođenje logističnih operacija za druge partnere (3PL – Third party Logistics)
  • Upravljanje voznim parkom (TMS – Transportation management system)
   

  Glavne prednosti:

  1. Upravljanje artiklima i mikrolokacijama skladišta  9. Rad sa više partnera, 3PL funkcionalnost
  2. Upravljanje premeštanjem artikala, sa najavom ili bez  10. Rad s Auto ID opremom, WIFI prenosni terminali...
   3. Optimizacija rada u skladištu  11. Korišćenje EAN13, EAN128, SSCC bar kod, RFID
   4. Automatsko raspoređivanje rada, optimizacija peakova  12. Izveštaji o radu i stanju skladišta
   5. Upravljanje artiklima po serijama, lotovima, serijskim brojevima, roku upotrebe  13. Integracija s ERP sistemima
   6. Upravljanje artiklima, dodavanje novih funkcionalnosti, više mernih jedinica 14. Integracija sa sistemom glasovnog upravljanja – Vocollect
  7. Upravljanje s različitiim metodama, bez obzira na funcionalnost proizvoda i lokaciju (FIFO, FEFO, ...)  15. Integracija s opremom za automatizaciju rada u skladištu
  8. Dodatne usluge u skladištu (pakovanje, deklarisanje, sastavljanje artikla...)  

   

  Preuzmi brošuru

Kontakt

Darko Korać
011 222 50 70
darko.korac@spica.com
Kontakt