• Skladišno poslovanje

  Gorenje je u saradnji sa Špicom potražilo optimalno rešenje koje podupire njihovo poslovanje. Stručnjaci iz Špice su se pobrinuli za brzu implementaciju sistema za glasovno upravljanje skladištem, uspešno su ga povezali s postojećim SAP sistemom i održali obuku svim zaposlenima u kompaniji Gorenje.

  Preuzmite studiju slučaja Gorenje

 Uz rešenja sa skladišno poslovanje možemo da vam ponudimo i odgovarajuće usluge. Praksa je da prvo pogledamo sadašnje stanje u vašem skladištu, da se upoznamo sa vašim zahtevima i da vam, nakon analize poslovnih procesa i zahteva, predložimo rešenje i pripremimo projekat za njegovu realizaciju. U proces analize i pripreme projekta, da bi maksimalno optimizovali vaše poslovne procese i smanjili vaše troškove, po potrebi, uključujemo iskusne spoljne saradnike i sarađujemo sa univerzitetima i institutima.
Za vas, nekoliko puta godišnje, organizujemo i seminare na temu informatizacije skladišta, na kojima svoje znanje i iskustvo sa vama razmenjuju renomirani domaći i strani eksperti.

 • Savetovanje o IT podršci za skladišno poslovanje

  U saradnji sa direktorom ili rukovodiocem logistike analiziraćemo vaše sadašnje stanje, pregledati skladište, potražiti slabe tačke vašeg skladišnog poslovanja i posavetovati vas kako da ga unapredite.
  Pomoći ćemo vam da iskažete vaše ideje i želje, i naći najbolji način za njihovu realizaciju.

 • Integracija sa ERP sistemima

  Gotovo uvek sistem za podršku prodaje na terenu potrebno je povezati sa postojećim IT sistemima (ERP, CRM, EDI, BI). Ovo je izuzetno važno da bi se obezbedila saradnja klijenta sapostojećim dobavljačima.

 • Održavanje

  Sistemi za podršku prodaje vitalni su deo poslovanja distributera. Obezbeđujemo njihovu kontinuiranu dostupnost iusklađenost sa strategijama i taktikama korisnika.

 • Seminari sa područja skladišnog poslovanja

  U saradnji sa našim klijentima redovno organizujemo seminare i praktične radionice, na kojima se upoznajemo sa iskustvom postojećih sistema i odgovaramo na izazove učesnika.

Kontakt

Darko Korać
011 222 50 70
darko.korac@spica.com
Kontakt