• Rešenja po narudžbini

  Imate posebne zahteve? Obratite nam se i zajedno ćemo pronaći rešenje.

  Saznajte više

Rešenja po narudžbini

 • Projektna rešenja

  Svako uvođenje novog sistema predstavlja veliku promenu u poslovanje kompanije.

  Uspešnost i efikasnost sistema, kao i zadovoljstvo kupaca, u velikoj meri zavise od pravilnog i organizovanog angažmana svih učesnika u projektu. Špica je svesna važnosti sveobuhvatnog pristupa projektu, pa iz tog razloga kompanijama nudi sopstvene projektne usluge, čiji je prvenstveni cilj izrada kvalitetnog i efikasnog sistema.

  Naš pristup projektu zasnovan je na organizovanom i profesionalnom upravljanju aktivnostima. Oslonili smo se na Microsoft metodologiju koja počinje dijagnozom a završava se predajom sistema. Sastoji se od dve glavne faze: planiranja i implementacije, koje se regulišu posebnim ugovorima, dok se manji projekti regulišu samo jednim ugovorom. 

  Želim da saznam više

Kontakt

Darko Korać
011 222 5070
darko.korac@spica.com
Kontakt