• Osnovna sredstva

  Frontman FIND i Frontman Assets su optimalna rešenja za  upravljanje osnovnim sredstvima.

  1

  +381 11 222 50 70

Pri uvođenju sustava za upravljanje osnovnim sredstvima, nudimo sljedeće usluge: 

 • Optimizacija održavanja i nabavke osnovnih sredstava

  Sveobuhvatan pregled omogućava optimizaciju održavanja postojećih osnovnih sredstava i jednostavniju nabavku novih. Stručnjaci Špice će vas posavetovati pri izboru etiketa za obeležavanje sredstava i lokacija, pri izboru materijala i veličine etikete, kao i kod dizajna, odnosno nabavke softvera za štampanje bar-koda i drugih tekstualnih i grafičkih detalja (logo firme) na etiketi. Kvalitetnim obeležavanjem smanjuje se mogućnost greške kod popisa, smanjuje se mogućnost nepravilnog korišćenja ili zloupotrebe. Redovnim popisima i evidentiranjem promena na osnovnim sredstvima smanjićete troškove održavanja i produžiti vek osnovnog sredstva. Uvidom u troškove održavanja, odnosno raspoloživost pojedinog osnovnog sredstva, možete odložiti ili inicirati nabavku novog sredstva.

 • Priprema projekta inventure

  Obzirom na više od 20 godina iskustva u oblasti savetovanja i primene savremenih tehnologija popisa osnovnih sredstva, sigurni smo da je uvođenje novog načina popisa i praćenja sredstava izuzetno značajan posao za svaku kompaniju. Kako se radi o kompleksnom rešenju koje se povezuje sa vitalnim delovima postojećeg informacionog sistema i poslu koji uključuje više učesnika iz različitih sektora, što podrazumeva implementaciju novog softvera i upotrebu novog hardvera, potrebno je primeniti projektni pristup. Na vaš zahtev, možemo da pripremimo predlog projekta, uključujući i detaljna, prilagođena upustva za realizaciju projekta. Nakon analize vaših potreba, stručnjaci Špice definisaće jasne i efikasne postupke za implementaciju rešenja i izvođenje popisa. Kao rezultat imaćete znatno kraće vreme popisivanja, eliminisanje grešaka i manji broj ljudi angažovanih na popisu. Sastavni deo implementacije jeste i obuka korisnika za rad sa našim rešenjem i upotrebu mobilnih računara ili drugih uređaja koje ćete koristiti pri popisu.

 • Integracija s računovodstvenim programima

  Budući da u Špici dobro znamo da je ručno usaglašavanje rezultata popisa osnovnih sredstava veoma mukotrpan proces, razvili smo sopstvena softverska rešenja za koja nam je kao ideja poslužilo jednostavno automatizovano ažuriranje podataka u  računovodstvenim programima. Pored prethodno pripremljenog standardnog interfejsa, na vaš zahtev možemo razviti i poseban interfejs prilagođen eventualnim specifičnostima vašeg postojećeg okruženja.

Kontakt

Robert Dečov
+381 60 61 61 074
robert.decov@spica.com
Rade Matijević
+381 60 61 61 027
rade.matijevic@spica.com

Sarađujemo s mnogim proizvođačima računarskog softvera: