• Osnovna sredstva

  Frontman FIND i Frontman Assets su optimalna rešenja za  upravljanje osnovnim sredstvima.

  1

  +381 11 222 50 70
 • Frontman Assets - rješenje za upravljanje osnovnih sredstava

  Frontman Assets - upravljanje z osnovnimi sredstvi

  Softversko rešenje Frontman Assets koje može da radi na mobilnim računarima, pametnim telefonima ili tabletima, dizajnirano je za sveobuhvatno praćenje i popis osnovnih sredstava. Omogućava uvid u sve informacije koje su potrebne bilo rukovodiocu koji je zadužen za osnovna sredstva, bilo korisniku osnovnog sredstva, bilo popisivaču, odnosno popisnoj komisiji neposredno pri popisu. Svako od njih može imati pristup podacima preko mobilnih uređaja. 

  Frontman Assets beleži kretanje osnovnih sredstava, počev od nabavke, pa do otpisa, arhivira dokumentaciju o servisu, uključujući i cene servisa, prati ko je sve bio zadužen ili ko je koristio osnovno sredstvo, evidentira primedbe tokom popisa, mesta troška, itd. Podatke o osnovnom sredstvu, po pravilu, unosi korisnik (administrator) sistema putem svog računara. Takođe, omogućen je i unos podataka preko web pretraživača ili mobilnog uređaja. 

   

  Frontman Assets - upravljanje osnovnih sredstava 

 • Ključne prednosti rešenja Frontman Assets su:

  • Jednostavno i efikasno praćenje i popis osnovnih sredstava
  • Optimizacija održavanja i nabavke novih osnovnih sredstava
  • Smanjenje troškova usled nestanka osnovnih sredstava
  • Tri do četiri puta brži popis osnovnih sredstava, bez grešaka, uz manje angažovanje zaposlenih
  • Podesiv pregled podataka sa mogućnošću pretrage, filtriranja i grupisanja podataka
  • Jednostavno kreiranje izveštaja
  • Jednostavna implementacija i korišćenje sistema
   
  Više o rešenju možete videti u brošuri.

   

  Saznajte više

Kontakt

Robert Dečov
+381 60 61 61 074
robert.decov@spica.com
Rade Matijević
+381 60 61 61 027
rade.matijevic@spica.com

Sarađujemo s mnogim proizvođačima računarskog softvera: