• Kontrola pristupa

 • Video nadzor

  Svi zaposleni, odgovorni za bezbednost u zgradi, moraju u svakom momentu biti dobro obavešteni o svim događajima u njihovoj okolini. Visual Space Manager (VSM) je aplikacija za vizualni nadzor promena (ulazaka, izlazaka, registracija, alarmnih signala...) i za upravljanje alarmnim sistemima i vratima unutar Time&Space sistema.

  Aplikacija omogućava da se uređaji i situacije koje su od ključnog značenja za efikasan rad bezbednosnog osoblja, nadziru u realnom vremenu. VSM se može integrisati sa sistemom video nadzora, koji će garantovati veću bezbednost Time&Space sistema.

  Prednosti:

  • Nadzor nad registracijama i alarmnim signalima,
  • Grafičko obaveštavanje o događajima u sistemu,
  • Integrisanje sa sistemom video nadzora,
  • Neometano korišćenje sistema prilikom susretanja većeg broja korisnika,
  • Jednostavno postavljanje i upravljanje sistemom.
   

  Želim da saznam više

Kontakt

Rade Matijević
011 222 5073
rade.matijevic@spica.com
Kontakt
Robert Dečov
011 222 50 72
robert.decov@spica.com
Kontakt

Imaju poverenja u nas: