• Kontrola pristupa

  • Recepcija

    Preduzeća koja za evidenciju svojih posetioca koriste papirne formulare, suočavaju se sa određenom vrstom izazova. Recepcioner obično nije upoznat sa činjenicom da li je poseta dogovorena ili ne, pa to mora da proveri putem telefonskog poziva domaćinu ili čitanja posebnog spiska koji dobije na papiru. On takođe ne zna da li se posetilac nalazi na tzv. "crnoj listi", što znači, da njegov ulazak nije poželjan. Recepcioner mora svaki put da zapiše podatke o posetiocima, a to za one stalne znači prilično gubljenje vremena. Ako je posle ulaska posetiocu dozvoljeno da se slobodno kreće po prostorijama, može da dođe i do bezbednosnog incidenta.

    Unapređujući praksu kroz dugogodišnje rešavanje ovakvih izazova, Špica je pripremila specijalni modul Recepcija koji omogućava sveobuhvatno vođenje evidencije posetioca, dodeljivanje pristupnih prava posetiocima i praćenje kretanja posetioca kako u vremenskom, tako i u prostornom okviru.

    Želim da saznam više

Kontakt

Rade Matijević
011 222 5073
rade.matijevic@spica.com
Kontakt
Robert Dečov
011 222 50 72
robert.decov@spica.com
Kontakt

Imaju poverenja u nas: