• Kontrola pristupa

 • Fizička kontrola pristupa

  Sistem fizičke kontrole pristupa je ključni deo svakog bezbednosnog sistema. Savremeni sistem kontrole pristupa se zasniva na informatičkoj tehnologiji i dve napredne identifikacione tehnologije: na prepoznavanju biometrijskih karakteristika i na pametnim karticama.

  Dodeljivanje ličnih prava pristupa "ko sme gde" predstavlja osnovni nivo sistema. Po potrebi se mogu dodati i specijalizovane funkcije, raspoređene po nivoima, kao na primer:

   

  • rasporedi pristupa pomoću kojih se pristupnim pravima može dodati i vremenska dimenzija,
  • konfiguracija, prikupljanje i kontrola alarmnih sistema pomoću signala iz različitih priključenih senzora,
  • vizualna kontrola događaja uz pomoć prostornog modela sa grafičkim simbolima.

   

  Želim da saznam više

Kontakt

Rade Matijević
011 222 5073
rade.matijevic@spica.com
Kontakt
Robert Dečov
011 222 50 72
robert.decov@spica.com
Kontakt

Imaju poverenja u nas: