• Evidencija radnog vremena

  Kod komponenti, a posebno kod sistema, čije je funkcionisanje kritično za obavljanje radnog procesa, uspešno obezbeđivanje visoke raspoloživosti, odnosno kratko vreme ispada, zahteva viši stepen organizacije i koordinacije. U praksi, proveren okvir za ovaj nestandardni odnos između korisnika i izvođača predstavlja Ugovor o održavanju sistema.

  Preuzmite brošuru o Održavanje sistema
 • Evidencija radnog vremena

  Time&Space Manager je korisnički program namenjen evidenciji radnog vremena. Ima široke mogućnosti definisanja različitih radnih planova i rasporeda.
  Odlikuje ga pregledan grafički prikaz događaja i obračuna koji omogućuje uvid u događaje i strukturu prisutnosti.
  Korisničko okruženje i operativni postupci namenjeni su trenutnoj i aktuelnoj evidenciji - podaci se obrađuju u realnom vremenu. 
   
  Prilagodljivost različitim potrebama korisnika osigurana je mnoštvom podesivih parametara, rasporedima, kalendarskim događajima i operatorskim intervencijama koji se mogu prilagoditi različitim pravilima obračuna. Naravno, predviđeni su različiti pristupi kojima operater može napraviti ispravke od automatski postavljenih pravila. 
   
  Rezultati obračuna i statusi evidencije dostupni su u obliku brojevnih predefinisanih izveštaja te korisnički podešenih izveštaja koji se mogu izvoziti ili poslati putem e-maila. 
   
  Time&Space Manager omogućujava:
  • praćenje radnog vremena,
  • precizan obračun i pripremu podataka koje je moguće preneti u različite programe za obračun plata ili druge HR sisteme.

   

  Želim da saznam više

Kontakt

Rade Matijević
011 222 5073
rade.matijevic@spica.com
Kontakt
Robert Dečov
011 222 50 72
robert.decov@spica.com
Kontakt

Imaju poverenja u nas: