• Dostava pošiljki na terenu

  Naše rešenje za podršku kuririma i putnicima Frontman ePOD omogućava da u svakom trenutku znate gde su vaše pošiljke. Kuriri na svom prenosnom terminalu preko bar koda beleže sve dostave i sva preuzimanja, skupljaju potpise stranaka i pošiljaocima dojavljuju dostave. Podržavamo i mogućnost dodatnih usluga (ambalaža, dokumenti, ADR, itd.). Koristimo robusne Android ili Windows ručne uređaje sa ugrađenim čitačima bar koda. 

 • Sledljivost posiljk

  Sledivost

  Pri dostavi pošiljki naručiocima sledivost se ne sme izgubiti. Sledivost pošiljki osiguravamo skeniranjem bar koda pri svakom prijemu pošiljke. Logistika i naručilac će na taj način uvek znati status i lokaciju svih pošiljki.

  Na tački predaje pošiljke uzimamo potpis i geo oznaku. Ako mobilni uređaj ima kameru kurir može tačno dokumentovati moguće poteškoće ili neke druge događaje na terenu. 

  Podaci iz sledivosti su uvek dostupni za analizu ili za pomoć pri istraživanju izvanrednih događaja.

 • Informiranost

  Informisanost

  Pošiljaocu i primaocu logistika mora nuditi  tekuće informacije o statusu i lokaciji pošiljke. Primaoca možemo obavestiti preko SMS ili e-maila. Jednako je važna informisanost dispečera i logističkih centara. Korišćenjem Frontman PODa svi događaji sa terena se u realnom vremenu prenose u sve što je uključeno u proces dostave.

 • Učinkovitost

  Efikasnost

  Frontman POD pomaže logistici da bolje iskoristiti celokupnu terensku infrastrukturu - od vozila do kurira. Vozač, uz dostavu, može istovremeno primati nove pošiljke. Logistički centar unapred zna kakve i koliko pošiljki može očekivati u pojedinom vozilu.  

  Uvođenjem Frontmana smanjuje se opseg administrativnog posla u back office-u i svi podaci sa terena se automatski prenose u centralni informacioni sistem za potrebe fakturisanja i analize.

  Ukida se i štampa propratne dokumentacije, otpremnica i prevoznica. Na taj način se trošak štampe i arhiviranja dokumentacije smanjuje.

 • Pravilan obračun

  Zbog mnoštva transakcija koje obavlja kurirska služba, važno je da su podaci o pošiljkama tačni, kako bi se pri preuzimanju pošiljki obračunala usluga po dimenzijama pošiljke e (Revenue Protection). Na taj način kurir pri preuzimanju pošiljke unese u Frontman glavne dimenzije pošiljke.