• "Već prvih dana, čim je sistem „zaživeo“, rezultati su bili primetni. Produktivnost je podignuta na viši nivo, jer su precizni podaci o prisutnosti svakog zaposlenog bili raspoloživi u realnom vremenu."

    Izvod iz studije slučaja implementacije Time&Space sistema u livnici Cimos u Kikindi

    Preuzmite studiju slučaja

Saradnjom sa našim klijentima stekli smo impresivan broj referenci u oblasti proizvodnje. Dole navedene su samo neke od referenci koje posedujemo. Za potpunu listu referenci i više informacija kontaktirajte nas i sa zadovoljstvom ćemo Vam izaći u susret. 

Kontakt

Darko Korać
011 222 5070
darko.korac@spica.rs
Kontakt

Imaju poverenja u nas: