• "Već prvih dana, čim je sistem „zaživeo“, rezultati su bili primetni. Produktivnost je podignuta na viši nivo, jer su precizni podaci o prisutnosti svakog zaposlenog bili raspoloživi u realnom vremenu."

  Izvod iz studije slučaja implementacije Time&Space sistema u livnici Cimos u Kikindi

  Preuzmite studiju slučaja

Proizvodna preduzeća, koja se svakodnevno suočavaju sa rastom cena sirovina, repromaterijala i finalnih proizvoda, energije i transporta, najvažnije poslovne izazove rešavaju povećavanjem efikasnosti, smanjivanjem troškova proizvodnje i unapređivanjem kvaliteta proizvoda.

Pridružite se uspešnim preduzećima koja su uspešno uvela koncept "optimizovane proizvodnje".

Ključni rezultati projekata koje je implementirao Špica tim:

.povećanje dodate vrednosti finalnog proizvoda,
.povećanje efikasnosti zaposlenih i mašina,
.smanjenje škarta, zastoja i nepotrebnih aktivnosti i povećanja angažmana.

Kod uvođenja koncepta optimizovane proizvodnje, Špica nudi sledeća rešenja:

upravljanje zalihama
upravljanje ljudskim resursima
kontrola i sledljivost proizvoda i materijala
upravljanje osnovnim sredstvima 
obeležavanje i praćenje 

 • Proizvodnja

  Rešenja

  Pod rešenjima podrazumevamo, počev od onih najjednostavnijih, koja predstavljaju  isporuku pojedinačne opreme za automatizaciju poslovnih procesa, poput bar-kod štampača, bar-kod skenera ili mobilnih računara, najčešće zajedno sa nekim od pratećih softverskih proizvoda, pa sve do implementacije sveobuhvatnih kompleksnih rešenja, poput upravljanja skladištima, uključujući, pored bar-kod i RF tehnologija, i tehnologiju upravljanje glasom, uz isporuku i instalaciju neophodne Wi-Fi infrastrukture. Nezaobilazna rešenja u svim preduzećima, pa tako i u proizvodnim, jesu i sistemi za upravljanje radnim vremenom i upravljanje sredstvima.

  Opširnije
 • Oprema

  Oprema koja se upotrebljava u proizvodnji, mora biti prilagođena proizvodnom okruženju i ne sme ometati proizvodni proces. U ovom slučaju, posebnu pažnju je potrebno obratiti na sistem bezbednosti i njegovu praktičnu primeni. Mi vam nudimo specijalizovane mobilne terminale, skenere, bar-kod štampače, RFID opremu, sisteme planiranja i evidencije radnog vremena i kontrolu pristupa.

  Svu opremu možemo ugraditi u postojeće sisteme i preuzeti brigu o njihovom redovnom održavanju i snabdevanju potrošnim materijalom. 

  Opširnije
 • Reference

  Reference

  Saradnjom sa našim klijentima stekli smo impresivan broj referenci u oblasti proizvodnje. Na sledećoj stranici su samo neke od referenci koje posedujemo.  

  Opširnije

Kontakt

Darko Korać
011 222 5070
darko.korac@spica.rs
Kontakt

Imaju poverenja u nas: