• Logistika i transport

Oprema za logistička i transportna preduzeća

 

Oprema koja se upotrebljava za isporuku pošiljki mora biti u potpunosti prilagođena radu na terenu i ne sme ometati proces rada. Posebnu pažnju je potrebno usmeriti na sistem bezbednosti i njegovu praktičnu primenu. Mi vam nudimo specijalizovane mobilne terminale, bar-kodova skenere, RFID opremu, sisteme za planiranje i evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa.

 

Svu opremu možemo ugraditi u postojeće sisteme i preuzeti brigu o njihovom redovnom održavanju i snabdevanju potrošnim materijalom.

 

 • Mobilni terminali

  Mobilni terminali Zebra su predviđeni za rad na terenu i mogu se upotrebljavati u različitim radnim okruženjima.

  Opširnije
 • Softverska rešenja za mobilne terminale

  Softverska rešenja za mobilne terminale

  Mobilni terminal mora imati odgovarajuće softversko rešenje koje mu daje punu upotrebnu vrednost.

  Opširnije

Kontakt

Darko Korać
011 222 5070
darko.korac@spica.com
Kontakt

Imaju poverenja u nas: