• Logistika i transport

Logistika i transport

Radi pojačanog pritiska na smanjene troškova i poboljšanje kvaliteta usluga, ponuđači logističkih usluga primorani su da neprekidno unapređuju informatičke performanse poslovnih procesa. Neophodno je obezbediti praćenje isporuka u svakom momentu - od nabavke, preko sortiranja, do isporuke artikala. Klijenti stalno moraju biti informisani o protoku materijala.

Pomoću svojih projekata Špica povezuje back-office sisteme sa svim procesima koji se odvijaju na terenu. Pri tome se koriste bar-kodovi, RFID i mobilna oprema.

• Praćenje pošiljki
• Praćenje kolica
• Proof-of-delivery (dokaz o isporuci - potpis primaoca na ekranu)

 • Kontrola pristupa

  Rešenja

  Uz naša rešenja u svakom trenutku znaćete gde je Vaša pošiljka. Pogledajte rešenja za glasovnu podršku komisioniranju, premeštanju, prihvatu i otpremi robe.

  Opširnije
 • Oprema

  Oprema

  Oprema koja se upotrebljava za isporuku pošiljki mora biti u potpunosti prilagođena radu na terenu i ne sme ometati proces rada. Posebnu pažnju je potrebno usmeriti na sistem bezbednosti i njegovu praktičnu primenu. Mi vam nudimo specijalizovane mobilne terminale, bar-kod skenere, RFID opremu, sisteme za planiranje i evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa. 

  Opširnije
 • Reference

  Reference

  Dugogodišnjom saradnjom sa našim klijentima stekli smo impresivan broj referenci u oblasti skladišnog poslovanja. Na sledećoj stranici su samo neke od referenci koje posedujemo.

  Opširnije

Kontakt

Darko Korać
011 222 5070
darko.korac@spica.com
Kontakt

Imaju poverenja u nas: