• Hotelijerstvo

     Više od 250 hotela u regiji zadovoljno je našim rešenjima.

Reference

Dugogodišnjom saradnjom sa našim klijentima stekli smo impresivan broj referenci u hotelskoj industriji.

Kompletnu referentnu listu za jadransku regiju možete preuzeti ovde.

Kontakt

Rade Matijević
011 222 5073
rade.matijevic@spica.com
Kontakt

Imaju poverenja u nas: