• Distribucija

  "Uvođenjem novog informatičkog sistema
  za upravljanje skladištem smanjili smo broj
  grešaka, poboljšali nadzor nad dnevnim
  aktivnostima i omogućili kvalitetnu
  sledjivost artikala od ulaska u magacin do
  otpreme kupcu." 

  Nikola Mićić,
  vođa projekta i IT Menadžer preduzeća

  Preuzmite studiju slučaja

Oprema za distribuciju

Oprema koja se upotrebljava u distributerskim preduzećima, mora da bude prilagođena složenom skladišnom i terenskom okruženju i ne sme da ometa proces rada. Posebnu pažnju je potrebno obratiti na sistem zaštite bezbednosti i njegovu praktičnu primenu. Mi vam nudimo specijalizovane prenosne terminale, čitače i printere bar-kodova, RFID opremu, sisteme za planiranje i praćenje radnog vremena i kontrolu pristupa.

Svu opremu možemo ugraditi u postojeće sisteme i preuzeti brigu o njihovom redovnom održavanju i snabdevanju potrošnim materijalom

 • Mobilni terminali

  Mobilni terminali

  Mobilni terminali Zebra su predviđeni za rad na terenu i mogu se upotrebljavati u različitim radnim okruženjima.

  Opširnije
 • Softverska rešenja za mobilne terminale

  Softverska rešenja za mobilne terminale

  Mobilni terminal mora imati odgovarajuće softversko rešenje koje mu daje punu upotrebnu vrednost.

   

  Opširnije
 • Bar-kod skeneri

  Bar-kod skeneri

  Bar-kod skeneri su predviđeni za primenu u maloprodaji, skladištima, kancelarijama, bibliotekama, itd. Zebra skeneri omogućavaju brzo i pouzdano čitanje 1D ili 2D bar-kodova.

  Opširnije
 • Wi-Fi oprema

  Bežična WI-FI oprema

  Kako bi se omogućio rad mobilnih terminala i ostalih mobilnih uređaja u skladištu je potrebno instalirati bežičnu Wi-Fi mrežu.

  Opširnije
 • Štampači etiketa

  Štampači etiketa

  Uređaji za štampanje na samolepljivim etiketama ili papirnim karticama.

  Opširnije
 • Softverska rešenja za štampanje

  Softverska rešenja za štampanje

  Softverska rešenja za oblikovanje i kontrolu štampanja etiketa. 

  Opširnije
 • Terminali i kontroleri pristupa

  Terminali za registraciju i kontroleri pristupa

  Terminali za registraciju i kontroleri pristupa su osnovni elementi hardvera sistema Time&Space. 

  Opširnije
 • RFID oprema

  RFID oprema, RFID čitači i tehnologija. 

  Opširnije

Kontakt

Darko Korać
011 222 5070
darko.korac@spica.com
Kontakt

Alca trgovina d.o.o.