• Distribucija

  "Uvođenjem novog informatičkog sistema
  za upravljanje skladištem smanjili smo broj
  grešaka, poboljšali nadzor nad dnevnim
  aktivnostima i omogućili kvalitetnu
  sledjivost artikala od ulaska u magacin do
  otpreme kupcu." 

  Nikola Mićić,
  vođa projekta i IT Menadžer preduzeća

  Preuzmite studiju slučaja

Distribucija artikala široke potrošnje

Distributeri artikala široke potrošnje moraju da brinu da li su njihovi artikli prisutni na prodajnim policama i da li ih mušterije kupuju. Porudžbine koje distributer prima preko prodajne službe ili direktno od trgovca, potrebno je dostaviti naručiocu na optimalan način.

Rukovodilac prodaje planira aktivnosti trgovačkih putnika i prati ostvarivanje postavljenih ciljeva prodaje. Posete kupaca postaju sve komplikovaniji zadatak koji od dobavljača zahteva pažljivo planiranje i usmeravanje. U našim rešenjima trgovački putnici i njihovi rukovodioci imaju snažnu podršku koja im omogućava da u svakom momentu raspolažu sa svim neophodnim informacijama: podacima o kupcima, prethodnim porudžbinama, popisima, planogramima, popisima akcija, zadacima za posete, porukama, ličnim ciljevima trgovačkih putnika i drugim podacima. 

Rukovodilac logistike mora da nastoji da se sve operacije u skladištu i prilikom isporuke izvode na optimalan način, kako bi obezbedio dovoljno slobodnog prostora u skladištu, a istovremeno i efikasnu distribuciju artikala. Kod distribucije prehrambenih proizvoda obavezno se poštuju propisi o sledljivosti artikala po grupama i datumina upotrebe. Savremeni sistemi za upravljanje skladištima (WMS), u kojima se koristi bar-kod ili RFID tehnologija i mobilni računari sa integrisanim bar-kod skenerima ili RFID čitačima, a u poslenje vreme i upravljanje glasom, postali su standard u uspešnim distributerskim preduzećima.  

 • Rešenja

  Rešenja

  Smanjite troškove skladišta, povećajte produktivnost terenske ekipe i uvedite potpuno praćenje proizvoda i pošiljki za sebe i svoje klijente.

     

  Opširnije
 • Oprema

  Oprema koja se upotrebljava u distributerskim preduzećima, mora da bude prilagođena složenom skladišnom i terenskom okruženju i ne sme da ometa proces rada. Posebnu pažnju je potrebno obratiti na sistem zaštite bezbednosti i njegovu praktičnu primenu.

     

  Opširnije
 • Reference

  Reference

  Sarađujemo sa najvećim distributivnim kompanijama u regionu. Pomažemo im da upravljaju protokom materijala i informacijama od dana prijema narudžbine do dana isporuke robe. U opširnijem tekstu možete pronaći celu referentnu listu.

     

  Opširnije

Kontakt

Darko Korać
011 222 5070
darko.korac@spica.com
Kontakt

Alca trgovina d.o.o.