• Podrška

 • Obaveštenje o prestanku prodaje opreme DOX

  Obaveštavamo korisnike da zbog toga što je na tržištu sve teže nabaviti rezervne delove za DOX kontrolere, od 1.7.2015. Špica prestaje sa isporukom DOX kontrolera. Posljednji datum za regularno naručivanje DOX kontrolera je 30.06.2015. Nakon tog datuma naručivanje će biti moguće samo do isteka zaliha.

  Nova serija Zone Door i Zone Wing, koja zamjenjuje DOX opremu, kompatibilna je s DOX kontrolerima i može se koristiti u postojećim sistemima. Time&Space verzija 8.50 omogućava upotrebu oba uređaja (DOX i Wing/Door) u isto vreme, tako da nema razloga za hitnu zamenu postojeće opreme.

  Isto važi i za uređaj Button DX koji se koristi za evidenciju registracija na DOX platformi. Umesto Button DX, dostupan je uređaj Zone Button TT, koji se povezuje direktno preko Etherneta.

  Na raspoganju smo vam za bilo kakva pitanja ili pomoć.

  Kontaktirajte nas
 • Obaveštenje o prestanku prodaje opreme DOG20

  Obaveštavamo korisnike da zbog toga što je na tržištu sve teže nabaviti rezervne delove za terminale DOG20, od 1.7.2015. Špica zvanično prestaje s isporukom terminala DOG20. Posljednji datum za naručivanje terminala DOG20 jeste 30.06.2015. Nakon tog datuma naručivanje će biti moguće samo do isteka zaliha.

  Postojeće sisteme moguće je proširiti sa kompatibilnim terminalima za registraciju radnog vremena Sigma i Zone Button. Programska oprema Time&Space verzija 8.50 podržava sve tri vrste terminala u isto vreme.

  Na raspolaganju smo vam za bilo kakva pitanja ili pomoć.

  Kontaktirajte nas
 • Politika privatnosti

  :
  22.10.2019.

  Špica Centar d.o.o., članica Špica International grupacije se obavezuje da neće zloupotrebljavati lične podatke iz obrasca narudžbe.
  Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, adresa i sl.).
  Špica Centar d.o.o. neće dostavljati niti razotkriti lične podatke Kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obaveza.
  Svi podaci o Kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Špica Centar i naši poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
  Špica Centar se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima Kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o Kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza.
  Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) Špica Centar ima pravo koristiti isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.
  Špica Centar informiše Kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka te im daje mogućost izbora upotrebe njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.
  U slučaju promene bilo kog ličnog podataka (npr. adresa, kontakt podatci) koji se evidentiraju prilikom registracije, Kupac je dužan da ažurira podatke na profilu ili o promeni obavesti Špica Centar. U slučaju promene o kojoj nije obavešten, Špica Centar ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbine odnosno isporuke proizvoda.
  Gore navedene odredbe o zaštiti ličnih podataka odnose se isključivo na početnu web stranicu www.spica.rs, www.allhours.rs i www.katalog.spica.rs kao i na sve stranice unutar pod-domena, a ne na spoljne stranice na koje upućuju linkovi.
   

 • Uslovi korišćenja i prodaje

  :
  22.10.2019.

  Internet prodajno mesto www.katalog.spica.rs i web sajt www.spica.rs je vlasništvo Špica Centar d.o.o.

  Špica Centar Vam daje mogućnost pristupa svim informacijama objavljenim na sajtu.
  Na sajtu, možete slobodno detaljno pregledati ponudu, kao registrovan posetilac i ostavljati komentare, bez obaveze da nešto kupite.
  Upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja zabranjena je.
  Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.katalog.spica.rs ili upit za ponudu preko www.spica.rs smatra se prodajom na daljinu.
  Robu koju poručite na našem sajtu možete platiti isključivo pravno lice.
  Kupljenu robu isporučujemo u dogovorenom roku, putem kurirskih službi, ili putem ličnog preuzimanja u prostorijama Špica Centar d.o.o..
  Kupac koji potvrdi kupovinu preuzima obavezu plaćanja poručene robe.
  Cena robe je izražena je uz svaki artikl.
  Cenovni benefiti i prodajni podsticaji (akcijska prodaja) obavlju se u skladu sa uslovima objavljenim na www.spica.rs i www.katalog.spica.rs
  Kupac ima pravo na reklamaciju koji se sprovodi na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013).

  Korišćenje sajta www.spica.rs

  Prilikom korišćenja sajta obavezni ste da poštujete važeće zakone i propise. Sadržaj sajta se ne sme modifikovati, distribuirati, reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima.
  Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povreda prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, ili na bilo koji način podstiče na krivično ili protivzakonito delo. Špica Centar zadržava pravo da ovakav materijal uklone sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.
  Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.
  Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.
  Zabranjeno je svako korišćenje sajta radi preprodaje robe.
  Zabranjeno je postavljanje virusa i svih komjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bio koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.
  Stranice našeg sajta možete koristiti informativno i za kupovinu sve robe koja je na sajtu objavljena.

  Cookies
  Ulaskom na naš sajt prihvatate upotrebu Cookie fajla u cilju poboljšanja korisničkog iskustva u skladu sa vašim potrebama.
  Web shop www.katalog.spica.rs koristi tekstualni fajl „cookies“ koji se postavlja Vaš računar od strane web servera. Cookie fajlovi su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao.
  Cookie fajlovi koji se koriste na www.spica.rs ne mogu biti korišteni za pokretanje programa ili isporuku virusa na Vašem računaru.

  Zaštita podataka o ličnosti.
  Poštovani partneri,
  Špica Centar se stara o Vašim podacima o ličnosti sa najvišim mogućim stepenom pažnje i to u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).
  Zarad efikasne, brze i moderne komunikacije Špica Centar vodi i koristi mailing liste putem kojih šalje e-mail poruke (newsletters) svim prijavljenim korisnicima. Upotreba mailing liste podrazumeva obradu podataka o ličnosti.
  Da bismo uspešno vodili direktni marketing, nudili nove proizvode, obaveštavali o novitetima i aktuelnostima vršimo obradu Vašeg podatka o ličnosti: e-mail adrese.
  Špica Centar je rukovalac Vaših podataka o ličnosti budući da samostalno određuje svrhu i način obrade.
  Obrada Podataka o ličnosti se vrši prikupljanjem, uvidom, razvrstavanjem i grupisanjem zarad formiranja za Špica Centar relevantne baze podataka koja nam služi, kao što je navedeno, za efikasnu, brzu i modernu komunikaciju sa Vama i navedeno predstavlja svrhu obrade Vaših podataka o ličnosti.
  Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu Vašeg pristanka.
  Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.
  Smatra se da je davanje Vaše e-mail adrese (unošenje i slanje iste u formu na našim web sajtovima) predstavlja jasnu potvrdnu radnju kojom ste dali pristanak za obradu podataka o ličnosti.
  Radi otklanjanja svake sumnje, davanjem Vaše e-mail adrese (unošenjem i slanjem iste u formu na sajtu) potvrđujete da ste prethodno upoznati i da ste saglasni sa ovim obaveštenjem.
  Lica koja vrše obradu podataka o ličnosti su ona lica koja su zaposlena u Špica grupaciji i koja imaju ovlašćenje za obradu podataka.
  Vaši podaci o ličnosti su čuvaju na serverima privrednog društva Špica Centar čije je sedište u Beogradu. Slanje e-mail poruka vršimo preko platforme Campaign Monitor i Active Campaign, pa ovim obaveštenjem konstatujemo da su ista privredna društva obrađivač Vaših podataka o ličnosti. Davanjem Vaše e-mail adrese pristajete da isti obrađuje Vaše podatke o ličnosti, na ovde opisani način i u gorepomenute svrhe.
  Možete opozvati svoj pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti u bilo kom trenutku posle čega Špica Centar briše sve Vaše podatke o ličnosti, zatim će Vaša adresa biti uklonjena sa mailing liste i više nećete dobijati e-mail poruke bliže opisane u ovom obaveštenju.
  Uz pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti skrećemo Vam pažnju da imate sva ostala prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
  Sve odgovore i informacije po pitanju zaštite Vaših podataka o ličnosti možete dobiti slanjem Vaših pitanja na e-mail adresu info.rs@spica.com