• Wi-Fi mreže

Da bismo obezbedili rad prenosnih terminala i drugih mobilnih uređaja u skladištima, potrebno je postaviti bežičnu mrežu, koja je kompatibilna kako sa mobilnom opremom, tako i sa postojećim LAN mrežama.

Da bi vaša investicija bila optimalnija, preporučujemo da izmerite prostiranje signala u vašim prostorijama, da broj antena u njima ne bi bio ni prevelik ni nedovoljan.

  • Zebra Wi-Fi mreže

    Zebra Wi-Fi mreže

       

  • Merenje prostiranja signala i implementacija bežične mreže

       

Kontakt:

Darko Korać
011 222 50 70
darko.korac@spica.com
Kontakt