• Terminali za registraciju radnog vremena Time&Space

Terminali za registraciju radnog vremena Time&Space

Terminali za registraciju registraciju radnog vremena su jedni od osnovnih elemenata hardvera sistema Time&Space, koji omogućavaju prikupljanje, obradu i bezbedan prenos podataka, prikazivanje informacija korisniku i izvođenje određenih radnji. U slučaju pada mreže terminali deluju autonomno i obezbeđuju nesmetan rad sistema. 

Kontakt:

Rade Matijević
011 222 5073
rade.matijevic@spica.com
Kontakt