• RFID kartice i dodaci Time&SPace

  • RFID privesci služe kao alternativni oblik klasičnih kartica

    RFID privesci koji služe kao alternativni oblik klasičnih kartica, popularniji su u nekim okruženjima. Mi takođe nudimo RFID i NFC nalepnice, koje mogu da se koriste kao identifikatori (R/O) ili kao suvenirni elementi (R/W).
     

    Želim da saznam više

Kontakt:

Rade Matijević
011 222 5073
rade.matijevic@spica.com
Kontakt