• RFID čitači i kontroleri Time&Space

 • Biometrijski čitači

  Svaka osoba ima jedinstvene biometrijske karakteristike, zato je ovakav način identifikacije veoma pouzdan, efikasan i lak za korišćenje.

  Mogućnosti zloupotreba kod korišćenja ovog metoda mnogo su manje nego kod korišćenja kartica (gubljenje, neovlašćeno korišćenje). Kombinovanjem nekoliko identifikacionih metoda (izvođenje autentifikacije na dva ili tri nivoa), dodatno se smanjuje opasnost od zloupotrebe.
  U okviru sistema Time&Space koriste se tri pažljivo odabrane biometrijske tehnologije vodećih svetskih proizvođača. Najčešće se koriste tehnologije otiska prsta, lica ili očne šarenice. Mi vam možemo ponuditi i integraciju drugih biometrijskih tehnologija.
  Postoje dva osnovna načina upravljanja biometičkim uzorcima. Kod prvog načina uzorci su centralizovano uskladišteni u bazi podataka, odnosno u samom uređaju, a kod drugog načina uzorak je uskladišten u samoj kartici. U sistemu Time&Space stepen podrške i način upravljanja uzorcima zavise od odabrane kombinacije čitača i kartica.

  Želim da saznam više

Kontakt:

Rade Matijević
011 222 5073
rade.matijevic@spica.com
Kontakt

Sarađujemo sa renomiranim kompanijama: