• Softverska rešenja za mobilne terminale

 • Sistemska rešenja za mobilne terminale

  Za mobilne terminale imamo nekoliko sistemskih rešenja.

  Za mobilne terminale imamo nekoliko sistemskih rešenja, kao na primer:
  - Telnet
  - Internet browser (industrijska verzija)
  - Mobile Device Management (više dobavljača)
  - App Center

  Pronalazimo, dajemo preporuku i vršimo instalaciju pravog rešenja prema vašim potrebama.
   

  Želim da saznam više

Kontakt:

Darko Korać
011 222 5070
darko.korac@spica.com
Kontakt