• Softverska rešenja za mobilne terminale

  • Razvoj rešenja po narudžbini

    Razvoj rešenja po narudžbini

    Ukoliko naša standardna softverska rešenja ne odgovaraju potrebama određenog projekta, možemo da angažujemo naš sopstveni razvojni tim. U mogućnosti smo da razvijemo rešenja, u potpunosti prilagođena potrebama određenog projekta. Koristimo napredne razvojne metode, služeći se kako Microsoft operativnim sistemima Windows 8 i Windows Mobile, tako i Android platformom. 

    Želim da saznam više

Kontakt:

Darko Korać
011 222 5070
darko.korac@spica.com
Kontakt