• Softverska rešenja za štampanje etiketa i nalepnica

    NiceLabel softverska rešenja 

     

    "Špica je jedan od najboljih partnera kompanije NiceLabel."

     

    Matej Košmrlj, direktor NiceLabel

Softverska rešenja za štampanje etiketa i nalepnica

Špica sarađuje sa renomiranim proizvođačem softvera za štampanje NiceLabel, koji nas snabdeva kompletnim izborom rešenja - manjim samostalnim sistemima, centralizovanim sistemima ili veb rešenjima.  


 

 

Kontakt:

Nebojša Đurić
011 222 5078
nebojsa.djuric@spica.com
Kontakt

Sarađujemo sa renomiranom kompanijom