Choose languageLanguage
Blog

Pick to Voice skladišni sistem

Pick to Voice skladišni sistem
Maja Tepavac
Autor
Maja Tepavac
Datum
11/12/2020

Uvod u Voice picking

U današnje vreme skladišta kompanija koje se bave maloprodajom zavise od beskompromisno brzog pickinga. Efikasnost skladišta je od velike važnosti, s obzirom da se očekuje više od hiljadu pickinga na dan, čija tačnost mora biti veoma visoka. Neispravan picking dovodi do neispravnih isporuka koja na kraju utiču na celovito zadovoljstvo kupaca.

Postoji niz tehnoloških rešenja na tržištu koja mogu poboljšati tačnost skladišnih procesa i brzinu pickinga. Jedno rešenje koje je popularno u skladištima širom sveta je “pick to voice”.

Kako Voice picking radi?

U kompleksnim skladištima u kojima se radi velikim intenzitetom, gde postoji niz lokacija za picking koje zahtevaju da pickeri budu brzi i tačni, ‘pick to voice’ sistem, ili sistem za glasovno upravljanje skladištem može se implementirati kako bi se poboljšala tačnost i brzina pickinga.

Sistem glasovnog upravljanja omogućava magacionerima da se usredsrede na proces pickinga bez gledanja u papire i da su im obe ruke slobodne. Izvorni sistemi glasovnog upravljanja skladištem koristili su se tamo gde stavke nisu bile bar-kodirane, kao što su sveži proizvodi, tako da se ručni skener nije mogao koristiti.

Sistem za glasovno upravljanje koristi prepoznavanje govora i sintezu govora kako bi omogućio magacionerima koji rade picking komunikaciju s WMSom.

U skladištu se koriste slušalice i mikrofon za obavljanje rada koji je odredio Voice sistem. Zatim magacioner verbalno potvrđuje svoje postupke i to se vraća natrag u sistem. Magacioner uobičajeno čita poslednje 2 ili 3 cifre pickirane stavke kako bi sistem mogao da proveri da je li odabrana ispravna stavka. WMS će zatim magacioneru da da sledeću naredbu baziranu na algoritmu u WMS sistemu.

Prednosti glasovnog upravljanje skladištem u kompleksnim skladištima

Voice picking ima ogromne prednosti u odnosu na tradicionalna rešenja za picking u skladištu. Operater koji upotrebljava slušalice usmerene glasom ne mora pregledati papire, pa može da se usredsredi na picking i lokaciju. Osim toga, scenario u kom se koristi voice picking ne zahteva od operatera da drži ili upravlja ručnim uređajem za skeniranje bar kodova tako da su mu obe ruke slobodne.

Voice picking sistem efikasniji je za magacionere, što znači da će raditi po satu i odraditi više pickinga. Ukupna tačnost pickinga će se povećati, jer operater potvrđuje picking sa sistemom pre nego što je završen. Tako operater zna da ima tačan deo. Redovnim načinom pickinga operater nema sistem dodatne provere i ako je pickirana pogrešna stavka to se ne može pronaći sve dok se ne izvrši isporuka. A onda je već prekasno. Studije su pokazale da se prebacivanje s papirnih sistema na glasovni sistem za picking mogu smanjiti greške pri pickingu između 80 i 90 posto.

Kompanije će često gledati voice picking sisteme i upoređivati ih sa drugim tehnologijama, kao što su sistemi “pick to light”. Sistem glasovnog upravljanja skladištem više je prilagodljiv redovnom skladištu. Sistem “pick to light” zahteva instalaciju svetlosnih sistema u skladištu i to da magacioner mora biti na jednoj lokaciji.

Glasovno upravljanje omogućava magacionerima slobodno kretanje u skladištu, koje ne mora biti ograničeno na jednu lokaciju. Nema posebnih svetlosnih sistema, ne zahteva nikakvu posebnu promenu lokacija u skladištu.

U svetu u kom vam je potrebna svaka konkurentska prednost – i osnabdevate svoje kupce onim što žele i kada to žele, glasovno upravljanje može biti rešenje koje ste tražili i koje može optimizovati vaš lanac snabdevanja.

Za više informacija o sistemu za glasovno upravljanje skladištem svakako nas kontaktirajte.


>