Choose languageLanguage
Blog

Kompanija Delez Srbija povećala efikasnost i produktivnost pri komisioniranju u saradnji sa kompanijom Špica

Kompanija Delez Srbija povećala efikasnost i produktivnost pri komisioniranju u saradnji sa kompanijom Špica
Maja Tepavac
Autor
Maja Tepavac
Datum
04/12/2020

Kompanija Delez Srbija upravlja centralnim logističkim centrom koji snabdeva više od 450 Maxi, Tempo, Mega Maxi i Shop&Go prodavnica širom Srbije. Otvoren 2014, ovaj distributivni centar u Staroj Pazovi, 40 kilometara severozapadno od Beograda, skladišti mlečne proizvode, voće, povrće i ambijentalne proizvode, a posao komisioniranja robe do maloprodajnih objekata vrši se u tri smene. 

Na 70.000 kvadratnih metara, ovo je jedan od najvećih distributivnih centara u zemlji. Na dnevnom nivou, roba se tovari u i istovara iz više od 500 kamiona na 120 platformi i šalje do krajnjeg odredišta, gotovo bez greške, delom zahvaljujući investiciji u Honeywell Voice iz 2018. Delez Srbija koristi rešenje za komisioniranje zasnovano na glasovnim komandama, u cilju brzog obučavanja, smanjenja grešaka i povećanja produktivnosti. 

Prvobitno, kompanija je vršila komisioniranje proizvoda koristeći ručne terminale (hand held) za skeniranje  bar-kodove. Međutim, 2015. godine, odlučila je da uspostavi sistem koji koristi glasovne komande na dva veća skladišna segmenta, voću i povrću i ambijentalnim proizvodima. , Komisioniranje mlečnih proizvoda se obavlja pomoću ručnih uređaja. 

"Činjenica da smo bili u stanju da povećamo produktivnost, a da pritom nismo morali da se bavimo promenama prethodnog sistema, bila je veoma važna za nas" – objašnjava Nemanja Ivković, direktor za distributivnog centra kompanije Delez Srbija.

Da bi uvođenje novog sistema prošlo glatko i brzo, Delez Srbija je sarađivala sa implementatorom IT usluga Špica i sa Honeywell Voice timom na integraciji rešenja koje podrazumeva glasovne komande, i to nakon što su posetili nekoliko referentnih lokacija na kojima je takav sistem već bio instaliran. 

"Jedna od najvećih prednosti komisioniranja putem glasovnih komandi jeste to što su našim kolegama na taj način slobodne ruke i što su instrukcije jasne" – naglasio je ICT supervizor, kompanije Delez Srbija Dejan Šarović. On dodaje i da je lako ovladati ovim sistemom, tako da je period obuke veoma kratak. 

"Novozaposlene kolege se obučavaju i teoretski su spremne za sat-dva, pri čemu ušteda na vremenu obuke iznosi više od 60odsto u odnosu na komisioniranje putem ručnih uređaja." 

Lični glasovni profil za svakog radnika 

Sastavni deo kratke obuke jeste podešavanje profila za glas svakog pojedinačnog radnika u njegovoj radnoj okolini, koje se vrši samo jednom. U ovoj fazi, koja traje oko 30 minuta, svaki zaposleni u mikrofon uređaja izgovara instrukcije i komande koje sistem glasovnog komisioniranja koristi, i to koristeći svoju prirodnu boju glasa i naglasak. Ovi podaci se čuvaju u sistemu, koji ih potom koristi u svakoj narednoj komunikaciji između radnika i Honeywell Voice rešenja. Čim se lični glasovni profil podesi, radnik može da počne da radi. Nakon nekoliko dana praktične obuke, radnik dostiže punu produktivnost, što drastično smanjuje period navikavanja u poređenju sa prethodnim sistemom. 

U saradnji sa kompanijom Špica, Delez Srbija je razvila efikasan radni proces koji podrazumeva korišćenje glasovnih komandi. Ovaj sistem koristi 140 Honeywell Talkman A730 glasovnih terminala i isti broj bežičnih slušalica tipa SRX-2. Oko 50 uređaja se koristi komisioniranje robe u magacinu voća i povrća. Ovaj proces podrazumeva distribuciju voća i povrća i prevoženje do svakog pojedinačnog supermarketa za nekoliko sati, pri čemu se poštuju najstroži standardi kvaliteta.

Uklanjanje grešaka u komisioniranju 

U okviru procesa isporuke robe, sistem upravljanja skladištima (Warehouse Management System – WMS) prima narudžbine sa 450+ lokacija na kojima se nalaze prodavnice, a zatim izračunava optimalni redosled komisioniranja. Instrukcije se prenose posrednim softverom (middleware) VoiceXtreme, koji je razvila firma Špica, zatim se prevode u posebne naredbe za komisioniranje i šalju putem bežične LAN mreže (WLAN) do glasovnih terminala. Svaki glasovni terminal pretvara podatke u glasovne komande, koje se zatim putem Bluetooth-ašalju do operatera. Komande je moguće ponoviti ako je potrebno. 

Proces komisioniranja robe koji koristi Delez Srbija smatra se jedinstvenim u logističkom sektoru. Prvi korak podrazumeva prenošenje punih paleta sa robom koje stignu ujutru na lokaciju sa bar-kodom, gde se onda "vezuju" tako što se skeniraju na novoj poziciji. Istovremeno, prazne palete se šalju pojedinačno u zone za komisioniranje u skladu sa svakom posebnom narudžbinom, pri čemu svaka paleta ima svoj bar-kod. Ovo omogućava WMS-u da precizno uputi radnike ka punim paletama putem VoiceXtreme rešenja i Talkman uređaja, da bi oni započeli proces komisioniranja. 

Po preuzimanju punih paleta, radnik prima instrukcije putem slušalica određenim redosledom i upućuje se na lokacije komisioniranja. Kada stigne na zadatu lokaciju, radnik prvo naglas očitava kontrolne cifre (kako bi potvrdio sistemu da je na pravom mestu), koje Talkman uređaj trenutno potvrđuje. Zatim, glasovni sistem obaveštava radnika o količinama proizvoda koje treba preneti sa pune palete na paletu na kojoj se proizvod šalje na svoju destinaciju. 

"Ovaj sistem smanjuje greške pri postavljanju proizvoda na mešane palete" – Ivković naglašava. 

undefined

Jednostavna integracija sa drugim sistemima komisioniranja 

Komisioniranje ambijentalnih proizvoda kombinuje glasovnu tehnologiju sa skeniranjem bar-kodova i sistemom skeniranja i sortiranja (put-to-light), što dovodi do smanjenja  grešaka i omogućava izvršavanje više naredbi odjednom (Multi picking). Klasični komisioni viljuškari sa zahvatom 2 standardne Euro palete opremljeni su zelenim i plavim LED svetlima koja su postavljena iznad paleta i daju signal na koju poziciju treba izvršiti odvajanje robe.

Nakon što putem glasovne komande radnici izgovore kontrolne cifre na skladišnoj lokaciji, zrak svetlosti obeleži paletu koja je dodeljena datoj narudžbini. Dodatni ekran prikačen za svetlo prikazuje količinu artikala koje treba preuzeti.

To omogućava radniku da jasno veže narudžbinu za tačnu poziciju sa koje se vrši komisioniranje“  – kaže Šarović.

Još jedna specifična karakteristika ovog rešenja jeste integrisana provera robe koju treba iskomisionirati. Pre nego što se preuzme prva kutija nove palete, sistem zahteva brojeve odgovarajućeg bar-koda. Pri odgovoru, radnik može ili da pročita poslednje četiri cifre bar-koda ili da upotrebi skener koji je integrisan u Talkman uređaj. Zahvaljujući integrisanom Bluetooth sistemu, uređaj ne mora da se skida ni u jednoj situaciji, što olakšava posao.


Ostvareni rezultati 

 • Smanjena učestalost grešaka
 • Povećana produktivnost kroz ciljanu optimizaciju utrošenog vremena i pravaca komisioniranja
 • Vreme obuke smanjeno na 2 sata, što je poboljšanje od 60%
 • Omogućeno precizno izvršavanje više narudžbina odjednom (Multi picking) i punjenje mešanih paleta 

Zašto se Delez Srbija odlučila za Honeywell 

 • Preporuka logističkog partnera Špica
 • Poseta brojnim referentnim lokacijama na kojima je glasovni sistem već bio instaliran
 • Mogućnost da zaposlenima budu slobodne ruke, uz davanje jasnih instrukcija 

Pogodnosti 

 • Efikasnost komisioniranja povećana kroz ciljanu optimizaciju vremena i pravaca kretanja
 • Značajno smanjenje br. grešaka
 • Vreme uvodnih treninga smanjeno na 2 h
 • Vreme obuke radnika smanjeno za 60%
 • Povećanje baze podataka što omogućava dalju optimizaciju procesa
 • Povećava preciznost istovremenog komisioniranja i punjenja mešanih paleta 

Još jedna prednost koju Honeywell Voice rešenje pruža kompaniji Delez Srbija odnosi se na mogućnost analize podataka koji se prikupe u procesu komisioniranja. Menadžeri sada mogu da izračunaju tačno koliko vremena ode na komisioniranje, kretanje u skladištu i druge aktivnosti. 

– „Uvideli smo da se otprilike jedna trećina radnog vremena utroši na preuzimanje proizvoda, a dve trećine na kretanje kroz prolaze“–  rekao je Dejan Šarović i naglasio da kompanija planira da znatno poveća procenat vremena koje se koristi za preuzimanje proizvoda. 

Zahvaljujući uvođenju Honeywell Voice rešenja, Delez Srbija je dodatno sigurna u kvalitet i poštovanje najvišihstandarda, kao i nizak procenat grešaka, kroz procese koji su razvijeni za potrebe kompanije. Pored toga, informacije koje se generišu i dokumentuju u okviru sistema čine odličnu bazu podataka za temeljne analize i dalju optimizaciju u budućnosti. 

>