WEBINAR  •  Loftware NiceLabel 10 - NEW RELEASE: Greater visibility, more control, easier management at your fingertips
8. decembar u 10:00 | Više informacija i prijava >>  
   
Choose languageLanguage
Blog

Prijem i otprema robe – kretanje robe u skladištu

Prijem i otprema robe – kretanje robe u skladištu

Kada govorimo o kretanju robe u skladištu, uglavno smo fokusirani na „prijem i otpremu“, odnosno na stabilnost, neometan, agilan i efikasan protok robe.

Međutim, u praksi, stvari su dosta komplikovanije od toga:

 • Gde uskladištiti novoprispelu robu, posebno u vreme sezone ili kada je roba velikih gabarita?
 • Kako pozdano znati lokaciju određenog artikla u malom preduzeću, gde se po pravilu posao skladištenja i mapa skladišta poverava pojedincu („Marko sve zna na pamet, on je čarobnjak“), kada taj pojedinac ode na odmor, bolovanje ili, nedaj Bože, da otkaz?
 • Kojim redom, iz postojećih zaliha, otpremati robu kod koje je važan datum isteka roka upotrebe?
 • Kako ostvariti pun potencijal svog tima? Kako postići da ne gube vreme u pretraživanju listova papira u potrazi za podacima, u čemu se ljudi, jasno, po efikasnosti ne mogu  porediti sa računarima?
 • Kako broj grešaka svesti na minimum, tako da korisnici više ne vraćaju pošiljke zbog artikala koje nisu naručili?
 • Kako broj grešaka, koje se događaju zbog sličnosti između artikala, svesti na minimum (na primer: jedan foto-aparat ima mogućnost bežičnog pristupanja internetu, dok drugi nema – a potpuno su identičnog izgleda)?
 • Kako obim i upotrebu papirne dokumentacije svesti na minimum  (na primer: unošenjem podataka u ERP ili neki drugi informacioni sistem, pomoću kojeg bi se štampale nalepnice sa bar-kodom za označavanje pošiljki)?


Koje odgovore možemo dati na ove izazove, sa ciljem da povećamo produktivnost, smanjimo troškove i povećamo konkurentnost (recimo, sniženjem cena i kraćim rokovima)?

IT rešenja koja se bave upravljanjem skladištem, obično se sastoje iz softverskog i hardverskog dela.

Softver za WMS (ili samo WMS) obezbeđuje realne podatke u realnom vremenu. To omogućava donošenje ispravnih i bržih odluka, koje se odnose na optimalno raspoređivanje primljene robe u skladište, kao i otpremanja robe po principu “prva primljena, prva se otprema”, ili po nekom još pametnijem principu, za postizanje idealnog prometa robe sa ograničenim rokom upotrebe. Uz takav WMS, imamo situaciju da popis robe u skladištu nije više neophodan: svi podaci sa kojima se barata su tačni, precizni i aktuelni. Nijedan zaposleni (čak ni Marko!) nije više nezamenljiv, jer nema potrebe da postoji „osoba koja jedino zna gde se koji artikal nalazi“.

Hardver (bar-kod štampači, bar-kod skeneri, mobilni računari, oprema za wi-fi komunikaciju) se stara o porudžbinama i otpremnicama i njihovoj preciznosti – isključene su ljudske greške, do kojih neminovno dolazi kada se podaci u sistem unose ručno. Zaposleni u skladištu su opremljeni mobilnim računarima (ručnim terminalima), koji mogu da skeniraju bar-kodove i da im daju instrukcije gde da idu, na koju poziciju u skladištu i koji su sledeći artikli koje treba da komisioniraju.

Ako se, pri tom, i prenos podataka obavlja u realnom vremenu, putem wi-fi mreže, ne treba se čuditi što kretanje robe kroz takvo skladište dostiže značajno viši nivo protočnosti, a klijenti dobijaju upravo one artikle koje su naručili, u najkraćem vremenu, sasvim suprotno onom što se dešava u skladištima koja nisu informatički podržana.

Pomenimo i isplativost uvođenja dobrih WMS sistema. Mnogobrojna pozitivna iskustva drugih kompanija govore da tu ne sme biti dileme, jedino pitanje koje se postavlja jeste: kako odabrati dobar WMS sistem i dobrog partnera za implementaciju?

Čitajte o ovim temama u našim sledećim objavama na blogu:

 • Koji WMS odobrati (da li je WMS podsistem u okviru ERP sistema dovoljno dobar i, ako jeste – do koje veličine skaldišta?),
 • Da li je uvođenje specijalizovanog WMS rešenja isplativo samo za veća skladišta, ili može uspešno funkcionisati i dati pozitivne efekte i u manjim skladištima?
 • Kako WMS može zadovoljiti potrebe aktuelnih skladišnih procesa?
 • Koji su najčešći izazovi u upravljanju skaldištem?

Ako ne možete više da čekate i želite da saznate cenu, ili želite da saznate više o našem iskustvu i preporukama, ili želite referentnu listu koju posedujemo, ili možda želite da saznate više o praktičnim iskustvima primene naprednog sistema za upravljanje putem glasa u skladištima (Voice tehnologija).