Choose languageLanguage
Blog

Jedna identifikaciona kartica za sve potrebe zaposlenih u fabrici

Jedna identifikaciona kartica za sve potrebe zaposlenih u fabrici
Datum
13/10/2022

U fabrici robota nema mesta za greške. U skladu sa tim je obezbeđeno praćenje svih procesa, materijala i obavljenog posla – a moderna tehnologija bdi nad radom kako zaposlenih, tako i robota.

undefined

Kompanija: Yaskawa EUROPE ROBOTICS d.o.o.

·         Industrijska grana: Robotika

·         Godina osnivanja: 2017.

·         Početak proizvodnje: Januar 2019.

·         Broj zaposlenih: 110

·         Veb-stranica: www.yaskawa.si

Poslovni izazov

Moderna fabrika zahteva moderna rešenja

Na ulazu u kompaniju postavljeni su terminali Špicinog sistema za kontrolu pristupa i evidentiranje radnog vremena. U Yaskawi su želeli da nadograde odlično rešenje i tako još više digitalizuju poslovne procese. Oni su osmislili čitav niz novih integracija i optimizacija – prvenstveno u procesu identifikacije i upravljanja posetiocima i zaposlenima, bržem i tačnijem obračunu plata i smanjenju troškova rada uz bolje praćenje radnih procesa i materijala.  Zbog toga su ormane sa radnom opremom, kao što su npr. rukavice, bušilice, sprejevi itd, opremili čitačima identifikacionih kartica.

 „Iako je u pitanju radna oprema koja se nosi ili koristi, uvođenjem praćenja u ovoj oblasti smo postigli potrošnju manju za oko 30%.“ Yaskawa

Rešenje

Kada radnik dođe na radno mesto visina radnog stola se automatski prilagođava

Zaposleni i posetioci prvi kontakt sa savremenim tehnološkim rešenjima imaju već na parkingu gde moraju da se identifikuju pre rampe. Zaposleni imaju Špicine identifikacione kartice, koje mogu da koriste u svim prostorijama u fabrici kojima mogu da pristupe i prilikom korišćenja povezanih sistema, kao što je npr. sistem za štampanje, za preuzimanje hrane i zaštitne opreme.

Posetioci se na recepciji predstavljaju preko interfonskog sistema, koji im omogućava da putem video-poziva kontaktiraju određenu osobu, npr. onu sa kojom imaju sastanak. Ta osoba im preko aplikacije na računaru ili mobilnom uređaju omogućava pristup parkingu.

Ova integracija IP sistema i video telefonije omogućava upravljanje posetama kompaniji. Sistem za evidentiranje radnog vremena obezbeđuje da se svi podaci o radnom vremenu odmah evidentiraju u centralnom poslovnom informacionom sistemu i da se u određenim intervalima izvoze u eksternu računovodstvenu službu da bi se izvršio obračun plata.  

Obračun plata je izuzetno tačan jer se identifikacione kartice zaposlenih koriste u različitim sistemima i rešenjima kompanije. U fabrici robota sistem kontrole pristupa je pomoću aplikacije koju su sami osmislili, proširen od praćenja i upravljanja pristupom pojedinačnim prostorijama na individualna radna mesta. Svaka radna stanica „zna“ koji zaposleni mogu da rade na njoj i koja su njihova ergonomska podešavanja za najudobniji i najefikasniji rad.

Na lokacijama kompanije Yaskawa u Ribnici i Kočevju koriste oko 50 terminala za kontrolu pristupa i oko 100 čitača identifikacionih kartica. Ponosni su na sopstvenu nadogradnju pomenutog sistema, jer su se postarali da nijedan zaposleni ne može da radi na radnom mestu za koje nije kvalifikovan. Ovo se proverava prilikom prijavljivanja na radnom mestu ili stanici, što omogućava potpuno praćenje radnih procesa.

„Kada radnik dođe na određeno radno mesto, visina radnog stola se automatski prilagođava.“

Pristup pojedinačnim područjima je strogo regulisan, pri čemu područja sa striktnim ograničenjem pristupa zahtevaju potvrdu identiteta korisnika na dva nivoa (pored identifikacione kartice potreban je i unos lozinke).

Rasporede rada su povezali sa kontrolom pristupa

Povezivanje rasporeda rada sa kontrolom pristupa omogućava svakom pojedincu da određenom prostoru pristupi u tačno određenom vremenskom intervalu. Rasporedi se takođe mogu prilagođavati u skladu sa sezonom i uzimaju u obzir različite lokalne specifičnosti – npr. rad zimske službe, i mogu se brzo prilagoditi promenama koje zahtevaju ovlašćeni administratori – npr. dodavanje radnog dana vikendom.

Prilikom gradnje nove fabrike, pažljivo je planirano uvođenje naprednog sistema kontrole pristupa i realizovano je u skladu sa planom, uključujući i rasporede. Osoblje je bilo u mogućnosti da već od prvog dana koristi sve sisteme. Međutim, razvojni programeri u fabrici su uskoro proširili mogućnost korišćenja ličnih identifikacionih kartica na nove oblasti.

Tehnologiju su prilagodili pojedincu i time dobili zadovoljne i efikasne zaposlene

Kompanija Yaskawa je u novoj fabrici obezbedila potvrdu identiteta korisnika u oblasti štampanja. Zaposleni koji želi da štampa dokument, šalje ih štamparskom serveru, a zatim ih, nakon identifikacije, može odštampati na bilo kom štampaču u preduzeću. Na taj način dokumenta ne čekaju na štampaču i ne predstavljaju bezbednosni rizik.

Kada se korisnik identifikuje na svaki multitasking uređaj se odmah preuzimaju njegova podešavanja za štampanje i skeniranje i prilagođava se korisnički interfejs. Rezultat? Izuzetno zadovoljstvo štampanjem i skeniranjem i manja potrošnja papira.

Zaposleni takođe vole personalizovane identifikacione kartice sa fotografijom, koje mogu da koriste na automatima sa pićem u okviru kompanije pa čak i za naručivanje hrane od spoljnog dobavljača tokom radnog vremena.

„Ne samo da smo postavili terminal za naručivanje hrane u vreme pandemije, već zaposlenima u kantini služimo tačno ono što su naručili, čak i za celu radnu nedelju unapred, a sistem to automatski evidentira i obračunava“.  Yaskawa

undefined

Kvalitetan dobavljač donosi dodatnu vrednost

Rešenje Time & Space je u slovenački ogranak korporacije Yaskawa implementirala kompanija Špica iz Ljubljane, koja sa Yaskawa Slovenija sarađuje već skoro dve decenije. Imajući u vidu odlično iskustvo sa kompanijom Špica, u Yasakawi nisu ni razmišljali o drugom partneru u oblasti kontrole pristupa i evidentiranja radnog vremena.

„Kao klijentu sa ugovorom o održavanju dostupne su nam redovne preventivne provere. Tokom jedne od provera Špicini stručnjaci su na našoj infrastrukturi uočili potencijalni bezbednosni propust, koji mi verovatno nikada ne bismo primetili, i samoinicijativno su ga otklonili. Takvog proaktivnog partnera može da poželi svaka kompanija.“ Yaskawa

Podaci za dodatnu motivaciju zaposlenih

U skladu sa trendom kontinuiranog poboljšanja kvaliteta rada i zadovoljstva zaposlenih, Yaskawa Slovenija planira izvoz podataka u moderan kadrovski sistem, koji će, nakon analize, biti korišćen za izradu personalizovanih planova razvoja i napredovanja, kao i za motivaciju i nagrađivanje zaposlenih.

„Fabrika robota je okruženje bogato podacima. Takođe planiramo da napravimo digitalni 3D model fabrike, vrstu digitalnog dvojnika, koji koristi podatke uživo i koji bi nam omogućio napredne simulacije promena i optimizacije u cilju donošenja još boljih poslovnih odluka.“ Yaskawa

Rezultati

·         Sa identifikacionim karticama, a samim tim i boljim praćenjem, potrošnja radne opreme je smanjena za oko 30%.

·         Zaposleni su u mogućnosti da poslovnim partnerima putem video-veze odobre pristup u poslovne prostorije.

·         Rasporedi rada su povezani sa kontrolom pristupa i na taj način je pristup izabranom prostoru ograničen na tačno određen vremenski period.

·         Personalizovane identifikacione kartice sa fotografijom omogućavaju zaposlenima da naruče hranu, štampaju dokumenta i odobravaju im pristup različitim prostorijama. Najbolje od svega je to što sistem sve automatski evidentira i obračunava.


Naše najpopularnije rešenje je Time&Space.


>