WEBINAR  •  Loftware NiceLabel 10 - NEW RELEASE: Greater visibility, more control, easier management at your fingertips
8. decembar u 10:00 | Više informacija i prijava >>  
   
Choose languageLanguage
Blog

Koje su prednosti, a koji su nedostaci fleksibilnog rada?

Koje su prednosti, a koji su nedostaci fleksibilnog rada?
Maja Tepavac
Autor
Maja Tepavac
Datum
19/01/2021

Fleksibilno radno vreme omogućava zaposlenima slobodan izbor početka i završetka radnog dana i/ili koliko dugo će biti na pauzi. Uvođenje fleksibilnog radnog vremena je jedan od ključnih načina za povećanje fleksibilnosti rada i atraktivnosti radnog mesta. U nastavku pročitajte koliko je važno fleksibilno radno vreme, šta je fleksibilno radno vreme, koje su glavne prednosti fleksibilnog vremena za zaposlene, koji su glavni izazovi fleksibilnog radnog vremena za zaposlene i na koji način da postavite fleksibilno radno vreme u Špicinom All Hours sistemu za evidenciju radnog vremena.

Fleksibilno radno vreme omogućava zaposlenima slobodan izbor početka i završetka radnog dana i/ili koliko dugo će biti na pauzi. Uvođenje fleksibilnog radnog vremena je jedan od ključnih načina za povećanje fleksibilnosti rada i atraktivnosti radnog mesta.

Koliko je važno fleksibilno radno vreme?

Moderno radno mesto u mnogim slučajevima podrazumeva ukidanje strogo definisanih pravila, kao i primenu fleksibilnog radnog vremena i mesta rada. Cilj felksibilnog radnog vremena je povećanje produktivnosti zaposlenih. 

Mnogi zaposleni (prema nekim izvorima više od 40%) biraju fleksibilnost radnog vremena i mesta rada, umesto zarade kao faktora koji im je važniji prilikom traženja posla. 

Fleksibilnim radom zaposleni mogu lakše postići ravnotežu između poslovnog i privatnog života i organizovati posao u skladu sa svojim drugim obvezama.

Fleksibilnost rada se ne može postići u svim industrijama i zanimanjima (na primer: to nije moguće u fabrikama ili bolnicama), ali za većinu kreativnih i intelektualnih radnih mesta fleksibilnost rada postaje sve češća pojava. Imajući to na umu, moguće je uvesti fleksibilnost rada za zaposlene uvažavajući tri glavna parametra:

 • Radno vreme (fleksibilno radno vreme umesto strogo definisanog radnog vremena)
 • Način obavljanja radnih zadataka - specijalizacija (podela poslova umesto obavljanja različitih vrsta poslova odjednom)
 • Radno mesto (rad na daljinu (remote) sa bilo kog mesta umesto dolaska u kancelariju svaki dan)

Prilikom uvođenja fleksibilnog rada, cilj je da se zaposlenima ponudi bilo koji od gore navedenih primera, a sve sa ciljem povećanja zadovoljstva zaposlenih i njihove produktivnosti.

Šta je fleksibilno radno vreme?

Fleksibilno radno vreme omogućava zaposlenima slobodu u pogledu vremena dolaska na posao, odlaska s posla i/ili korišćenja pauze za ručak. Važno je napomenuti da takve mogućnosti ne znače smanjenje odgovornosti zaposlenih, ciljeve koje treba postići ili ukupan broj odrađenih sati.

U kompanijama koje su osigurale najfleksibilniji način rada, zaposleni dolaze i odlaze sa posla u bilo koje vreme, u zavisnosti od njihovih preferencija. Međutim, iz operativnih razloga većina radnih mesta zahteva definisanje tačnog radnog vremena. Pod ovim se misli na određena razdoblja u kojima zaposleni moraju biti prisutni na radnom mestu. Pritom, ne misli se nužno fizički prisutni u kancelariji, već moraju u tom trenutku da budu dostupni za kolege, klijente, spoljne saradnike i sl.

Primer politike fleksibilnog radnog vremena:

 • Fleksibilni dolazak: 7:00 - 10:00
 • Fleksibilno radno vreme za ručak: 12:00 - 14:00
 • Fleksibilni odmor/pauza: 16:00 - 18:00
 • Osnovno radno vreme (mora biti u kancelariji i/ili dostupan za kolege, klijente, dobavljače i sl.): 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

Glavne prednosti fleksibilnog vremena za zaposlene su:

 • Bolje radno okruženje sa većim zadovoljstvom i motivacijom
 • Smanjen stres i umor
 • Ne troši se vreme na putovanje na posao i sa posla
 • Zadržava se puna zarada i pogodnosti za zaposlene
 • Bolje usklađivanje radnih obaveza sa ostalim privatnim obvezama (na primer, dodatno obrazovanje, odlazak po decu u školu ili vrtić i sl.)

Glavne prednosti za poslodavce su: veća produktivnost, smanjen izostanak sa radnog mesta i manje kašnjenja, ali i privlačnije radno mesto za zadržavanje postojećih zaposlenih i privlačenje novih.

Glavni izazovi fleksibilnog radnog vremena za zaposlene:

 • Za upravljanje fleksibilnim radnim vremenom potrebna je veća disciplina za neke zaposlene
 • Potrebno je kvalitetno programsko rešenje (software) za evidentiranje radnih sati i evidencije radnog vremena

Fleksibilno radno vreme poslodavcima predstavlja i neke izazove, poput manje mogućnosti nadzora nad zaposlenima. Važno je imati uvid u to koliko su zaposleni zaista radili i kakva je njihova produktivnost (to je posebno izazovno ako nemate napredno rešenje pomoću kog to možete pratiti, poput All Hours).

Saveti za uvođenje fleksibilnog radnog vremena

Korisni saveti za uvođenje fleksibilnog radnog vremena:

 • Postavite obavezno radno vreme  (za svakog zaposlenog, pojedine timove ili celu kompaniju) kako biste osigurali da su zaposleni dostupni u određenom vremenu
 • Uspostavite efikasne komunikacione kanale i efikasno upravljanje zadacima.
 • Odlučite se na koji način će se pratiti radno vreme zaposlenih.

Važno je da se naglasi da poslodavci u većini država imaju zakonsku obavezu evidentiranja radnog vrijemena zaposlenih, bez obzira da li zaposleni rade na temelju fleksibilnog radnog vremena ili ne. 

Online sistemi za evidenciju radnog vremena (cloud rešenja) vrlo su važan alat za praćenje radnog vremena, posebno za zaposlene sa fleksibilnim radnim vremenom i zaposlene koji ne moraju da budu u kancelariji. All Hours rešenje Vam itekako može pomoći u tome.

Kako postaviti fleksibilno radno vreme u All Hours sistemu

Fleksibilno radno vreme može imati različite oblike, na primer:

 • Fleksibilan početak i kraj radnog vremena, uz obaveznu prisutnost određeni broj sati
 • Fleksibilno radno vreme dolaska i odlaska, ali za svaki dan postoji raspored i zaposleni mora da odraditi određeni broj radnih sati (na primer, zaposleni radi od 10h do 18h, umesto od 9h do 17h
 • Potpuna fleksibilnost rada

Kako postaviti ovakav način radnog vremena u All Hours sistemu za evidenciju radnog vremena:

       1. Postavite pravilo u delu 'Shift Plan' na 8 sati, od ponedeljka do petka, kako biste definisali ukupan broj sati koje treba odraditi na nedeljnom nivou, odnosno po danima u nedelji. 
undefined        2. Postavite 'Shift Start' na 10:00h za svaki dan.

       3. Postavite pravilo 'Required Time' u trajanju od 8 sati svaki dan, što odgovara vremenu od 10:00h do 18:00h. Zaposleni koji u to vreme nisu bili prisutni na radnom mestu biće označeni kao odsutni!

       4.  Postavite  pravilo 'Paid Time' kao vreme u kom će se radno vreme računati kao plaćeno vreme. Na primer, možete postaviti 8 sati dnevno, što će u našem primeru odgovarati od 10:00h do 18:00h, od ponedeljka do petka.

undefined

Fleksibilno radno vreme dolaska i odlaska, kao i fleksibilni broj odrađenih sati u danu, ali uz obavezu odrađenog obaveznog broja sati na nedeljnom nivou

Vreme dolaska i odlaska zaposlenih može biti različito, kao i broj odrađenih sati u danu, ali očekuje se da će zaposleni odraditi definisani broj sati svake nedelje i biti prisutan tokom obaveznog prisustva.

Kako postaviti ovakvo radno vreme u All Hours-u?

     1.  Postavite  pravilo 'Shift Plan' na 8 sati od ponedjeljka do petka, kako biste definisali ukupan broj sati na nedeljnom nivou koje je potrebno odraditi.

     2.  U našem primeru, vreme u kom zaposleni mora da bude prisutan je od 10:00h do 13:00h, od ponedjeljka do petka. Postavite 'Shift Start'  na 10:00h za svaki dan.

undefined

     3.  Postavite  pravilo 'Required Time' na 3 sata svaki dan, od ponedeljka do petka, što odgovara vremenu od 10:00h do 13:00h. To znači da zaposleni moraju da budu prisutni na radnom mestu u to vreme, ili će biti označeni kao odsutni!

     4. Postavite  pravilo 'Paid Time' za željene dane u nedelji 00 na 24 sata kako bi vaši zaposleni mogli da rade u bilo kom trenutku. Na taj način, plaćeno radno vreme se računa za bilo koje vreme kada je zaposleni radio.

Isprobajte All Hours i svakako nam se javite ukoliko imate bilo kakvih pitanja.