WEBINAR  •  Kako kreiramo i koristimo dnevne kategorije vremena u All Hours?
27. januar 2022. u 11:00 | Više informacija i prijava >>    
   
Choose languageLanguage
Brošura

SpicaMobileTime - upravljanje radnom vremenom pomuću pametnog telefona

31/01/2020
Preuzmite dokument
SpicaMobileTime - upravljanje radnom vremenom pomuću pametnog telefona

Spica Mobile Time pruža informacije o radnom vremenu i druge podatke vezane za rad zaposlenika. Zaposlenici mogu pregledati dnevne i tjedne informacije, podatke o prijavi, dnevni broj sati i preostale dane godišnjeg odmora za odabrane datume. Sve informacije grafički su prikazane jasno i intuitivno.