Choose languageLanguage
Brošura

Popis osnovnih sredstava - FrontmanFind

Popis osnovnih sredstava - FrontmanFind

Frontman FIND aplikacijski posrednik između prenosivog terminala i računovodstvenog ili ERP programa. Sistem omogućuje brz i tačan elektronski popis osnovnih sredstava po lokacijama, mestima troška, odgovornim osobama i serijskim brojevima.