WEBINAR  •  Kako kreiramo i koristimo dnevne kategorije vremena u All Hours?
27. januar 2022. u 11:00 | Više informacija i prijava >>    
   
Choose languageLanguage

Payroll Integration Framework (PIF) je modul Time&Space sistema koji omogućava automatizaciju pripreme i prenosa podataka za obračun zarada. Automatskim obračunom sati i pripremom podataka za obračun zarada smanjuje se vreme potrebno odeljenjima ljudskih resursa i računovodstva za obradu zarada i minimalizuje mogućnost grešaka koje nastaju ručnim unosom podataka.