Brošura

Modul za automatizaciju obračuna plaća - PIF

31/01/2020
Prenesi brošuro
Modul za automatizaciju obračuna plaća - PIF

Payroll Integration Framework (PIF) je modul Time&Space sustava koji omogućava automatizaciju pripreme i prijenosa podataka za obračun plaća. Automatskim obračunom sati i pripremom podataka za obračun plaća smanjuje se vrijeme potrebno odjelima ljudskih resursa i računovodstva za obradu plaća te uklanja mogućnost pogrešaka koje nastaju ručnim unosom podataka.