Choose languageLanguage
Brochure

Modul Dynamic Scheduling - rešenje za izradu rasporeda radnih sati

Modul Dynamic Scheduling - rešenje za izradu rasporeda radnih sati

Ono što je najvažnije, daje potpuni pregled planiranog radnog vremena. Možete urediti dnevni, nedeljni ili mesečni raspored na jednom ekranu. Koristeći „Dynamic Scheduling“ možete jednostavno planirati radno vreme poštujući želje zaposlenih, izostanke i zakonska ograničenja. Nakon izrade, plan se može distribuirati među zaposlenima u jednostavnom formatu. Aplikacija omogućava vođama timova individualno ili grupno planiranje i naknadne jednostavne izmene, čime se štedi vreme i smanjuje rizik od grešaka.